روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - پرسش‌های متداول