تعدادی از اهداف چاپ نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق در مسیر رسالت بزرگ خود عبارتند از:

  • توسعه مرزهای دانش و تبادل افکار بین مراکز دانشگاهی و صنعتی و گسترش نتایج تحقیقات علمی در زمینه روش­های هوشمند و کاربرد آنها در مهندسی.
  • کمک به ارتقای سطح علمی پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه مهندسی.
  • کمک به رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور با برقرار کردن ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، صنعتی و پژوهشی. 
  • جلوگیری از فعالیت‌های مشابه در کشور با اطـلاع رسـانی به موقع در زمینـه‌هـای پـژوهشـی تخصصی روشهای هوشمند در صنعت برق.

نشریه نتایج مهم کاربردی انجام شده در زمینه‌های زیر را به صورت تحقیق، توسعه و کاربرد در طراحی ارائه می کند:

برنامه های شبکه های عصبی ، منطق فازی و الگوریتم های ژنتیک
دستگاه ها ، مدارها و سیستم ها
سیستم ها و برنامه های کنترل
سیستم های برق الکتریکی
فناوری اطلاعات و رایانه ها
تکنیک ها و کاربردهای مدرن محاسبات نرم
مهندسی ارتباطات و اطلاعات

هوش محاسباتی در مهندسی برق
پردازش گفتار ، تصویر و فیلم
کدگذاری کانال و منبع
فناوری طراحی مدرن الکترونیک
الکترونیک کاربردی
حسگرها ، محرک ها و یکپارچه سازی سیستم
الکترونیک قدرت
ماشین های الکتریکی و درایوها
رباتیک و مکاترونیک
انرژی های تجدید پذیر مدرن
اتوماسیون کارخانه و انفورماتیک صنعتی