روش‌های هوشمند در صنعت برق (JIPET) - اهداف و چشم انداز