درباره نشریه

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد با استعانت از درگاه ایزد منان در راستای تحقق اهداف و توسعه مرزهای دانش و گسترش نتایج تحقیقات علمی در زمینه روش­های هوشمند در مهندسی برق با مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نشریه را به­ صورت فصل­نامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می­ کند. کلیه مقاله­ های منتشر شده در سایت نشریه قابل مشاهده است. نشریه روش­های هوشمند در صنعت برق یک مجله دسترسی آزاد بوده و مقاله­ های آن به­ صورت رایگان قابل دسترسی است.

براساس قوانین نشریه نویسنده مسئول مقاله باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه­ها یا موسسات تحقیقاتی باشد و ایمیل نویسنده مسئول یک ایمیل سازمانی باشد.

 

نشریه علمی-پژوهشی روش­های هوشمند در صنعت برق یک مجله بین­ المللی با دسترسی آزاد است. اهداف این نشریه در مسیر رسالت بزرگ خود فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه مرزهای دانش و تبادل افکار بین مراکز دانشگاهی و صنعتی و گسترش نتایج تحقیقات علمی در زمینه روش­های هوشمند و کاربرد آنها در مهندسی است. این نشریه با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و صنعتی بستر مناسب برای انعکاس پژوهش­ها و یافته­ های جدید علمی و پژوهشی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان است. نشریه قصد دارد با انتشار به­ موقع تحقیقات در زمینه روش­های هوشمند کمک به ارتقای سطح علمی پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه مهندسی کند. نشریه امیدوار است که با ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، صنعتی و پژوهشی کمک شایانی به رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور شود.

مقاله­ های ارسالی به این مجله توسط کمیته فنی مجله داوری می­ شود. مقاله­ های ارسالی به این مجله باید حاوی مطالب اصیل با استانداردهای فنی بالا و حاصل پژوهش نویسندگان باشد و قبلاً در مجله­ های دیگر منتشر نشده و یا تحت پروسه داوری در مجله­ های دیگر نباشد. از کلیه محققان درخواست می­ گردد مقاله­ های خود را از طریق سایت نشریه به آدرس http://jipet.iaun.ac.ir/ ارسال نمایند.