پژوهشی
جایابی واحدهای اندازه‌گیری فازوری در شبکه‌های قدرت و توزیع بهینه افزونگی اندازه‌گیری‌ها

علی انصاری؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، صفحه 3-14

چکیده
  در این مقاله، علاوه بر جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری، روش جدیدی جهت توزیع بهینه افزونگی در راستای ارتقاء قابلیت اطمینان سیستم، ارائه شده است. از آنجا که باس‌ها با افزونگی مرتبه 1 با از دست رفتن اندازه‎گیری خود، رویت‌پذیری سیستم را با خطر مواجه می‌کنند،با کمک این روش سعی شده که تعداد این قبیل از باس‌‌‌ها در سیستم کاهش ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی پزشکی
طبقه بندی و استخراج ویژگی الکتروانسفالوگرام صرعی با استفاده از روش های PCA،ICA،EMD،DWT و SVM

جواد ابراهیم نژاد؛ مهکام کاهکش؛ علیرضا نقش

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، صفحه 15-22

چکیده
  هدف این مقاله طبقه بندی سیگنال های الکتروانسفالوگرام به دو دسته صرعی و سالم می باشد. برای دستیابی به بالاترین دقت، از تکنیک های مختلف استفاده شده است. روش های تبدیل موجک و تجزیه حالت تجربی برای استخراج ویژگی های مورد نظر از این سیگنال ها به کار رفته است. این دو روش از لحاظ تاثیر در فرآیند طبقه بندی با یکدیگر مقایسه شده اند. جهت کاهش ابعاد ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
ارزیابی موجک‌های جدایی‌پذیر، ایستا و دو درختی مختلط برای کاهش نویز اسپکل بر اساس آستانه‌گیری بیزین و آستانه‌گیری BiShrink

نیکو فرهنگی؛ صدیقه غفرانی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، صفحه 23-32

چکیده
  وجود اسپکل به عنوان نویز ضرب شونده در تصاویر پرکاربرد اولتراسوند و رادار، باعث کاهش میزان درک تصویر می‌شود. بنابراین، کاهش اسپکل قبل از پردازش‌هایی به مانند بخش‌بندی، لبه‌یابی، تشخیص و رهگیری هدف، ضروری است. بطور کلی کاهش نویز در دو حوزه مکان و یا تبدیل انجام می شود که در این مقاله تمرکز ما حوزه تبدیل است. روش بیزین و روش BiShrink که ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی پزشکی
تشخیص تومورهای مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی با تلفیق روش‌های ‌سوپر‌پیکسل و طبقه‌بندی ماشین بردار رابط

ابراهیم اکبری؛ مهران عمادی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، صفحه 33-42

چکیده
  تولید سلول‌های اضافی اغلب تشکیل توده‌ای از بافت را می‌دهند که به آن تومور اطلاق می‌شود. تومورها می‌توانند عملکرد صحیح مغز را مختل کنند و حتی منجر به مرگ بیمار گردند. یکی از راه‌های تشخیصی غیرتهاجمی برای این بیماری تصویر‌برداری تشدید مغناطیسی (MRI) می‌باشد. توسعه‌ی یک سیستم تشخیصی اتوماتیک یا نیمه‌اتوماتیک به کمک کامپیوتر در درمان‌های ...  بیشتر

پژوهشی
کنترل بهینه ریز شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن تولید همزمان برق و گرما

حسام رهبری مقام

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، صفحه 43-50

چکیده
  معمولا در مطالعات کنترل بهینه ریز شبکه با تولید همزمان برق و گرما، بیشتر اهداف اقتصادی و آلایندگی مطرح می‌شود. در این مطالعات، بهینه‌سازی ادوات کنترلی و جبرانساز که با اهداف بهبود ابعاد فنی ریزشبکه می‌باشند، مدنظر قرار نمی‌گیرد. لذا در این مقاله این اهداف به صورت همزمان در نظر گرفته شده است. در این مقاله خازن‌ها و راکتورهای موازی، ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی جایابی خازن در بارهای مختلف برای کاهش توان تلفاتی سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی خطی و درجه بندی دوباره بارها

علی احمدپور؛ حسین شایقی؛ الهام مکرمیان

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، صفحه 51-61

چکیده
  شبکه های توزیع برق امروزه دارای بارهای مختلف و متغیری هستند که هرکدام الگوهای مصرف مخصوص به خود را دارند. این بارهای هرکدام دارای توان تلفاتی مشخصی هستند. یکی از راه های موثر برای کاهش توان تلفات و افزایش بازده در شبکه های توزیع برق، استفاده از جایابی خازن در پست های برق است. در این مقاله جایابی خازن در طرف ثانویه ترانسفورماتورهای شبکه ...  بیشتر