پژوهشی مهندسی مخابرات
ارائه یک روش جدید خوشه‌بندی در جهت مسیریابی سلسله‌مراتبی با مصرف انرژی کارآمد در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

سارا نصیریان؛ فرهاد فغانی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، صفحه 3-12

چکیده
  پروتکل‌های مسیریابی سلسله‌مراتبی از نظر مصرف انرژی عملکرد بهتری در مقایسه با سایر پروتکل‌ها از خود به نمایش گذاشته‌اند. در این مقاله پروتکلی برپایه‌ی تقسیم مساحت شبکه به چندین قطاع و دو سطح و انتخاب سرخوشه‌های مناسب از سطح نزدیک به ایستگاه مرکزی با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه، پیشنهاد شده است. به منظور کاهش جریان ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
بهبود استفاده از طیف رادیویی شبکه های توری بی سیم در مسیریابی ترافیک های چند پخشی

زینب عسگری؛ آوید آوخ؛ سید محمود دانشور فرزانگان

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، صفحه 13-24

چکیده
  در این مقاله، به طراحی الگوریتم های مسیریابی چندپخشی و عوامل ﻣﺆثر بر ظرفیت، جهت بهبود میزان منابع مصرفی در شبکه های توری بی سیم مجهز به آنتن های جهت دار، پرداخته می شود. کاهش تعداد ارسال ها در هر درخت چندپخشی و کاهش مقدار تداخل بین درخت های متمایز، از جمله اهداف اصلی در مسئله مذکور است. در این راستا، با به کارگیری مزیت همه پخشی بی سیم ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی پزشکی
بررسی تاثیر ضخامت و فشار در دیافراگم های میکرو الکترو مکانیکی در میزان جابجائی در کاربردهای پزشکی

نازلی زرگرپورفردین

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، صفحه 25-32

چکیده
  در این مقاله، تاثیر پارامترهای طراحی در دیافراگم بر روی حساسیت میکروفن به منظور استفاده در کاربردهای پزشکی قابل کاشت ارائه گردیده است. پارامترهای متفاوتی از دیافراگم همچون شکل، ابعاد، ضخامت و فشارهای اعمالی مختلف بر روی دیافراگم در نظر گرفته شده‌است. تاثیر تغییرات در این پارامترها بر روی میزان جابجائی و استرس در انواع شکل دیافراگم ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی پزشکی
طبقه بندی ضایعه های پوستی از روی تصاویر درموسکپی با استفاده از ویژگی های رنگ و شکل

حمید رضا جوادی؛ حسین پورقاسم

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، صفحه 33-40

چکیده
  در این پژوهش الگوریتم جدیدی برای طبقه‌بندی تصاویر درموسکپی به دو نوع بدخیم و خوش‌خیم ارائه شده است. ابتدا یک مرحله پیش‌پردازش دو مرحله‌ای شامل فیلترگذاری جهت حذف نویز و فیلتر همومورفیک جهت ارتقاء کیفیت تصویر اعمال می‌شود. سپس با استفاده از روش آستانه‌گذاری Otsu ضایعه از نواحی سالم جدا می‌شود. سپس ویژگی‌های شکل و رنگ از تصویر قطعه‌بندی ...  بیشتر

پژوهشی
کنترل یک برج تقطیر با مدل خطی بهر وش فازی نوع- 2 بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک

عباس عسگری؛ غلامرضا عرب؛ عباس چترایی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، صفحه 41-52

چکیده
  فرآیند تقطیر از فرآیندهای مهم در صنایع شیمیایی به شمار میرود و کاربرد وسیعی در این صنایع دارد. برج تقطیر به عنوان یک ابزارمحبوب نزد مهندسان شیمی به منظور جداسازی مواد مورد استفاده قرار میگیرد و متداولترین روش در جداسازی مواد میباشد. ثابت نگه داشتنغلظت محصولات در برج تقطیر از دیدگاه کنترلی بسیار مهم است. کنترل این فرآیندهای پیچیده ...  بیشتر

پژوهشی
یک رویکرد جدید برای طراحی سیستم ارتینگ با استفاده از روش اجزاء محدود

سجاد صمدی نسب؛ فرهاد نامداری؛ محمد بخشی پور

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، صفحه 54-63

چکیده
  حفاظت از تجهیزات، ایمنی افراد و تداوم تامین برق از اهداف اصلی سیستم زمین هستند. برای طراحی دقیق سیستم زمین، تعیین توزیع پتانسیل بر روی سطح زمین و مقاومت معادل سیستم ضروری است. آگاهی از چنین پارامتر هایی اجازه بررسی امنیت ارائه شده توسط سیستم زمین، هنگامی که خرابی در سیستم های قدرت وجود دارد را می دهد.یک روش جدید برای طراحی سیستم ارتینگ ...  بیشتر