پژوهشی مهندسی مخابرات
بررسی مقایسه ای روش کدبرداری و ارسال مدیریت شده و روش کدبرداری و ارسال معمول در سیستمهای مخابرات مشارکتی

روح اله آقاجانی؛ رضا سعادت؛ محمدرضا عارف

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1394، صفحه 3-12

چکیده
  در این مقاله نرخ خطای سمبل مدولاسیون M-PSK برای مخابرات مشارکتی با به کارگیری یک رله به صورت مدیریت شده استخراج می‌شود. در روش معمول، رله همواره سیگنال دریافت شده در مرحله اول را کدبرداری کرده و ارسال می‌کند و مقصد به منظور افزایش سیگنال به نویز در گیرنده سیگنال هر دو مرحله را به صورت MRC ترکیب می کند. در روش دیگر رله به صورت مدیریت شده ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی قابلیت اعتماد انواع SVC در سیستم‌های قدرت با استفاده از زنجیره‌ی مارکوف

علی بهدان؛ بهادر فانی؛ احسان ادیب

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1394، صفحه 13-22

چکیده
  جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) نقش مهمی را در قابلیت اعتماد سیستم قدرت ایفا می‌کند. در ارزیابی‌های قابلیت اطمینان، فقط توان راکتیو به عنوان قید شبکه در نظر گرفته می‌شود و در بررسی‌ها تأثیر SVC روی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت هنوز در تکنیک‌های موجود در نظر گرفته نشده است. این مقاله انواع SVC یعنی TCR-FC، TSC و TCR-TSC را مورد بررسی ...  بیشتر

پژوهشی
شناسایی تشنج صرعی بر پایه‌ی آمارگان نقشه تبدیل موجک و روش‌ EMD برای آنالیز طیفی هیلبرت - هوانگ در باند فرکانسی گاما سیگنال‌هایEEG

مرتضی به نام؛ حسین پورقاسم

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1394، صفحه 23-36

چکیده
  تشخیص بیماری تشنج با استفاده از آنالیز سیگنال‌های مغزی (EEG) از جمله روش‌های کلینیکی کارآمد در درمان دارویی و تصمیمات پیش از جراحی مغزی می‌باشد. در این مقاله، پس از آماده‌سازی سیگنال‌ها با استفاده از یک فیلترینگ مناسب، باند فرکانسی گاما استخراج شده است و سایر ریتم‌های مغزی، مقادیر نویز محیطی و سیگنال‌های حیاتی دیگر حذف می‌شوند. ...  بیشتر

پژوهشی
کنترل هوشمند هلی‌کوپتر چهار موتور بدون سرنشین در حالت معلق در هوا

ندا شمشیری؛ عباس چترایی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1394، صفحه 37-48

چکیده
  هلی‌کوپتر چهار موتور (کوادروتور)، یک هواپیمای بدون سرنشین با چهار موتور است. به‌ دلیل قابلیت‌های منحصر ‌به‌فرد این وسیله از جمله نقصان تحریک بودن، پرواز و فرود عمودی، حرکت درجا، درجات آزادی بیشتر و کاربردهای نظامی و غیرنظامی، توجه ویژه بسیاری از محققین را به‌خود معطوف کرده است. به‌دلیل دینامیک غیرخطی و پیچیده این سیستم چندمتغیره ...  بیشتر

پژوهشی
هماهنگی روز-پیش عملیات خودروهای الکتریکی و منابع انرژی بادی در برنامه-ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها (SCUC)

محمدجواد عبداللهی؛ مجید معظمی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1394، صفحه 49-56

چکیده
  در این مقاله برنامه‌ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها (SCUC) در حضور همزمان منابع انرژی بادی و خودروهای قابل اتصال به شبکه (PEV) مورد مطالعه قرار گرفته است. برنامه‌ریزی SCUC موجب فراهم آوردن یک جدول زمان‌بندی بهینه برای مشارکت واحدهای تولیدی با هدف حداکثر کردن امنیت و حداقل‌سازی هزینه و همچنین ارضای قیود شبکه و واحدها، در یک بازه زمانی، به ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
طراحی و شبیه‌سازی یک فیلتر مایکرواستریپی UWB با ابعاد کوچک و باند توقف بسیار وسیع دارای چهار مد تشدید در باند عبور

مهسا قلی پور؛ محمدامین هنرور

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1394، صفحه 57-62

چکیده
  در این مقاله یک فیلتر جدید میان گذر فوق پهن- باند مایکرواستریپی با استفاده از دو تشدیدکننده‌ی متقارن چند- مدی بارگذاری شده با یک استاب امپدانس پله‌ای تحلیل و شبیه‌سازی شده است. این تشدیدکننده‌ی چند مدی، تشکیل شده است از یک تشدیدکننده‌ی امپدانس پله‌ای سه مدی که برای کاهش سایز مدار به‌ صورت خمیده ترکیب‌بندی شده است و یک استاب امپدانس ...  بیشتر