پژوهشی
بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس محتوا با استفاده از نگاشت ویژگی‌های تصاویر در سطح بازخورد ربط

محمد بهنام؛ حسین پورقاسم

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 3-14

چکیده
  هدف از این تحقیق طراحی یک سیستم بازیابی تصاویر پزشکی مبتنی بر محتوا و ارائه روشی نوین برای کاهش شکاف معنایی موجود بین ویژگی‌های دیداری و مفاهیم مورد جستجوی کاربر می‌باشد. به طور کلی عملکرد سیستم‌های بازیابی تصویر تنها بر اساس ویژگی‌های دیداری کاهش می‌یابد چرا که این ویژگی‌ها اغلب در توصیف مفاهیم معنایی تصویر ناتوان‌اند. در این ...  بیشتر

پژوهشی
طراحی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک دو فاز به روش اجزای محدود و بررسی اثر ساختار شیارهای استاتور برروی عملکرد موتور

مهرداد جعفربلند؛ عبدالامیر نکوبین

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 15-20

چکیده
  هدف این مقاله طراحی موتور جریان مستقیم بدون جاروبک مغناطیس دایم دو فاز و بررسی اثر ساختار شیارها بر روی عملکرد موتور برای تعیین بهترین ساختار می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نرم افزار کامپیوتری RMxprt موتور جریان مستقیم بدون جاروبک با شیارهای متفاوت طراحی شده و نتایج هرکدام از طراحی‌ها در حالت بار کامل ارایه شده است، سپس برای مقایسه ...  بیشتر

پژوهشی
مقاوم سازی الگوریتم شکل دهی پرتو

سجاد دهقانی؛ ناصر پرهیزگار

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 21-30

چکیده
  عملکرد الگوریتم‌های شکل‌دهی پرتو در شرایط عدم قطعیت در بردار هدایت و یا در ماتریس کوواریانس داده، به شدت خراب می‌شوند. در این مقاله یک روش جدید برای مقاوم سازی الگوریتم شکل‌دهی پرتو وفقی حداقل واریانس ارائه می‌شود که هم نسبت به عدم قطعیت در بردار هدایت و هم نسبت به عدم قطعیت در ماتریس کوواریانس داده مقاوم می‌باشد. این روش شامل حداقل‌سازی ...  بیشتر

پژوهشی
کنترل کننده تطبیقی-عصبی در جراحی رباتیک قلب در حال تپش بر اساس مدل ارتجاعی-چسبندگی بافت

ستاره رضاخانی؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ اعظم قاسمی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 31-40

چکیده
  در این مقاله، مشکل جبران حرکات قلب در سه راستا با استفاده از طراحی کنترل کننده‌ی موازی نیرو و موقعیت حل می‌گردد. کنترل کننده موقعیت با استفاده از روش تطبیقی-موجک جهت جبران حرکات سه بعدی بافت و مواجهه با نامعینی‌های ساختاری در معادلات ربات، طراحی می‌گردد و کنترل نیرو نیز به صورت ضمنی، انجام می‌شود. مدل برهم کنش بافت قلب و ابزار نهائی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی پایداری بار غیرخطی کوره قوس الکتریکی در حضور منابع توان راکتیو

پگاه سقا؛ بهادر فانی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 41-48

چکیده
  در این مقاله ابتدا به مدل ‌کوره قوس الکتریکی پرداخته می‌شود. مدل به کار رفته در این مقاله یک مدل دینامیکی نمایش داده شده با یک معادله دیفرانسیل است. سپس، این مدل در کنار مدل سیستم قدرت که به صورت مدار معادل تونن در نظر گرفته شده قرار داده می‌شود و نقاط کار سیستم دینامیکی کل استخراج می‌گردد. با خطی‌سازی سیستم حول نقاط کار، ماتریس ژاکوبین ...  بیشتر

پژوهشی
اصلاح ساختار فیبرهای فوتونیک کریستال سیلیکا بمنظور ساده سازی فرآیند ساخت آنها

اشکان قنبری؛ مهران نیکو

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 49-58

چکیده
  در این تحقیق، ساختاری جدید از فیبرهای فوتونیک کریستال پیشنهاد خواهد شد، که در آنها به جای استفاده از حفره‌های هوا در ناحیه پوسته فیبر، از میله‌های سیلیکای تغلیط شده با  فلورین 2% به منظور کاهش مشکلات مرتبط با تغییر شکل حفره‌های هوا در فرآیند ساخت فیبرهای فوتونیک کریستال استفاده خواهد شد. همچنین در ادامه، تعدادی از خواص انتشاری ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
بهبود عملکرد سامانه های کنترل از طریق شبکه با استفاده از یک روش رمزنگاری جدید

سیدعلی مصباحی فرد؛ بنیامین حق نیاز جهرمی؛ پویا حاجبی؛ سید محمدتقی المدرسی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 59-67

چکیده
  سامانه‌های کنترل از طریق شبکه شامل آن دسته از سامانه‌های کنترلی می‌باشد که در آن‌ها ارتباط میان کنترل‌گر و دستگاه از طریق شبکه‌های مخابراتی برقرار است. اولین و بزرگترین چالش در سامانه‌های کنترل از طریق شبکه، مسأله تأخیر زمانی می‌باشد که افزایش مقدار آن، به شدت عملکرد سامانه کنترلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جمله مسائل مهم ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی کنترل
تخصیص منابع در شبکه‌های همیارانه سلولی دو پرشی OFDMA مبتنی بر معیارهای کیفیت خدمات و انصاف

حامد بنی زمان

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1393، صفحه 68-83

چکیده
  تخصیص توام بیت، انتخاب رله و تخصیص زیر کانال برای دستیابی به مزایای کامل شبکه‌های رله‌ای مشارکتی مبتنی بر OFDM ضروری می‌باشد. در این مقاله ابتدا این مسأله در یک شبکه مشارکتی OFDM مطالعه می‌شود. این شبکه شامل چندین زوج گره مبدأ ـ مقصد و چندین گره رله با روش کدگشایی و ارسال مجدد (DF) می‌باشد. هدف، کمینه‌سازی توان ارسالی کل تحت شرایط نرخ ...  بیشتر