پژوهشی مهندسی مخابرات
کدگذاری سیگنال صحبت تحت محیط‌های نویزی مبتنی بر مدل سیستم شنوایی انسان

سید ایمان ابطحی؛ محمد رضا عشوری؛ رسول امیرفتاحی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 3-10

چکیده
  در این مقاله یک سیستم آنالیز/ سنتز، بر اساس مدل طبیعی حلزونی گوش و ویژگی‌های درک شنوایی انسان ارائه شده که قادر به کد کردن سیگنال گفتار در شرایط دشوار آکوستیکی است. بدین منظور، سیگنال نویزی توسط یک بانک فیلترگاماتن مختلط به تعدادی زیرباند شنوایی تجزیه شده و سیگنالِ هر زیرباند به طور مستقل و وفقی، از جهت حذف نویز پردازش می‌شود. استخراج ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی کنترل
طراحی کنترل‌کننده فازی عصبی تطبیقی برای پاندول معکوس

امینه بابری؛ مریم ذکری؛ سعید حسین نیا

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 11-18

چکیده
  معادلات حالت سیستم پاندول معکوس به شکل متعارف کنترل‌پذیر بوده و شامل دو تابع غیرخطی می‌باشد. از آنجائی که شبکه‌های فازی عصبی تطبیقی دارای خاصیت تقریب‌زنی عمومی می‌باشند، در این مقاله از این ویژگی برای مدلسازی توابع مذکور استفاده می‌شود. سپس بر اساس روش خطی‌سازی با فیدبک و کنترل فازی تطبیقی و با استفاده از مدل شبکه‌های فازی عصبی ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
درونیابی و حذف همزمان نویز فلفل نمکی تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل ویولت مختلط

شیرین صالحی؛ همایون مهدوی نسب؛ حسین پورقاسم

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 19-26

چکیده
  اکثر روش‌های درونیابی تصویر موجود، تصویر را بدون نویز فرض می‌کنند. حال آنکه این فرضیه در عمل معتبر نیست. روش متداول برای درونیابی تصاویر نویزدار حذف یا کاهش نویز در قدم اول و سپس درونیابی تصویر فاقد نویز است. فرآیند حذف نویز ممکن است بسیاری از جزئیات تصویر را هموار ‌کند و همچنین آثار نامطلوب ناشی از آن مانند تاری و بلوکی شدن، در مرحله ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی کنترل
کنترل هماهنگ ادوات FACTS نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور افزایش پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت

مهدی قاسمی؛ علی رضا روستا؛ بهادر فانی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 27-40

چکیده
  این مقاله، به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش میرائی سیستم روشی خاص از هماهنگی بین ادوات FACTS را ارائه می‌دهد. به منظور افزایش عملکرد و استفاده از کلیه ویژگی‌های TCSC و SVC که در این مقاله ارائه گردیده، لازم است کنترل کننده‌ای مورد استفاده قرار گیرد که محدودیت‌های سایر کنترل کننده‌ها را نداشته و در عین سادگی، قابلیت پاسخگویی ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی کنترل
تنظیم بهینه کنترل کننده PID بر روی سیستم چند متغیره خلبان خودکار طولی هواپیما براساس الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)

مصطفی لطفی فروشانی؛ بهرام کریمی؛ غضنفر شاهقلیان

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 41-50

چکیده
  در این مقاله طراحی کنترل کننده بهینه حول محور طولی در یکی از شرایط پروازی سیستم چندمتغیره هواپیما برای کنترل مجزای زاویه حمله از زاویه وضعیت پیچش (که در مدهای اعمال نیروی مستقیم حول محورطولی مورد استفاده می‌گیرد) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) ارائه می‌شود. همان طور که می‌دانیم طراحی کنترل کننده حول محور طولی و ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی کنترل
بهبود محدوده عملکرد کمپرسورهای گریز از مرکز گازی با تغییر خط کنترل سرج با استفاده از کنترل فعال برمبنای منطق فازی

پژمان محمدی؛ مریم جدی؛ فرید شیخ‌الاسلام؛ مصطفی غیور

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 51-56

چکیده
  در این مقاله، نتایج جدیدی درزمینه کنترل سرج کمپرسورهای گریز از مرکز ارائه می‌گردد. سرج پدیده ناپایداری جریان گاز در کمپرسور است که خسارات بسیار شدیدی به تجهیزات کمپرسور وارد می‌کند. جلوگیری از پدیده سرج امروزه یکی از مسائل مهم در صنعت نفت و گاز، به ویژه در هنگام کاهش فلو یا برگشت گاز در خطوط لوله سراسری انتقال گاز به شمار می‌رود و ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
طراحی تقسیم‌کننده توان ویلکینسون نامتعادل توسط خطوط ریزنوار تزویج شده نامتقارن

مهدی مرادیان؛ سعید نصری؛ مجید طیرانی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 57-65

چکیده
  در این مقاله روشی جدید، برای حذف محدودیت اساسی تقسیم‌کننده توان ویلکینسون ریزنوار نامتوازن با نسبت تقسیم بالا، یعنی پهنای کم خط ریزنوار مورد نیاز برای تحقق این تقسیم کننده توان معرفی می‌شود. در روش پیشنهادی به جای استفاده از خطوط مجزای ریزنوار در تقسیم کننده توان ویلکینسون، از خطوط تزویج شده نامتقارن ریزنوار استفاده می‌شود. نتایج ...  بیشتر

پژوهشی مهندسی مخابرات
یک چارچوب جدید آشکارسازی و تشخیص لوگو در تصاویر متنی

حسین پورقاسم؛ امیر سالار جعفرپیشه

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1391، صفحه 66-73

چکیده
  آشکارسازی و تشخیص لوگو یک بخش اساسی در یک سیستم خودکارسازی اداری جهت بایگانی و بازیابی تصاویر متنی می‌باشد. در این مقاله، ما یک چارچوب جدید آشکارسازی و تشخیص لوگو مبتنی بر یک استراتژی ناحیه‌بندی و طبقه‌بندی پشت سر هم در تصاویر متنی پیشنهاد می‌کنیم. در این چارچوب، با استفاده از یک الگوریتم ناحیه‌بندی دو مرحله‌ای (شامل الگوریتمهای ...  بیشتر