نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق- دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما- واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

در این مقاله طراحی کنترل‌کننده تکمیلی میراساز در سیستم‌های انتقال فشارقوی جریان مستقیم با منبع ولتاژی (VSCHVDC) که رابط نیروگاه بادی فراساحلی (OWPP) با سیستم قدرت اصلی است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ابتدا نشان داده می‌شود که منحنی سرعت-توان در توربین بادی بر میراسازی مودهای نوسانی و الکترومکانیکی سیستم قدرت اثرگذار بوده و بسته به شرایط کاری توربین، میزان این اثرگذاری متفاوت است. سپس، جهت بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت، استفاده از کنترل‌کننده کمکی میراساز بهینه‌شده در سیستم VSCHVDC پیشنهاد خواهد شد. کنترل‌کننده پیشنهادی به­عنوان یک حلقه تکمیلی به مدارهای کنترلی مبدل‌ها در VSCHVDC اضافه می‌شود و از طریق تصحیح ضریب میرایی مودهای نوسانی سیستم، باعث تقویت گشتاور میراکننده در مولدها خواهد شد. علاوه بر این، راه­کاری برای به­کارگیری کنترل‌کننده کمکی در بهینه­ترین مسیر ممکن ارائه می‌شود به­طوری­که بیشترین کنترل­پذیری بر مودهای نوسانی و کمترین تداخل با سایر کانال‌های موجود بین سیگنال‌های ورودی-خروجی فراهم می‌شود. جهت طراحی کنترل‌کننده پیشنهادی، از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری استفاده خواهد شد که ضرایب آن از طریق الگوریتم بازار سهام بهینه‌شده تنظیم می‌شوند. بهینه­سازی الگوریتم از طریق به­کارگیری عملگرهای جهش و ترکیب در الگوریتم ژنتیک و با هدف اجتناب از به دام افتادن خفاش‌ها در نقاط اکسترمم محلی انجام می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی این مقاله نه تنها باعث بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت می‌شود بلکه نمایه ولتاژ را نیز تقویت خواهد کرد.

چکیده تصویری

طراحی کنترل کننده میراساز در نیروگاه های بادی فراساحلی برای بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده های PID مرتبه کسری مبتنی بر الگوریتم بازار سهام بهینه شده

تازه های تحقیق

- مدلسازی دینامیکی سیستم قدرت شامل نیروگاه بادی فراساحلی مجهز به سیستم VSC HVDC انجام شده است.

- اثرگذاری منحنی سرعت-توان در توربین بادی بر مودهای نوسانی سیستم قدرت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

- طراحی و بکارگیری کنترل کننده میراساز تکمیلی با هدف بهبود حاشیه پایداری سیستم قدرت از طریق تقویت گشتاور میرایی در ژنراتورها پیشنهاد شده است.  

- در طراحی کنترل کننده تکمیلی میراساز از کنترل کننده PID گام کسری استفاده شده است.

- پارامترهای کنترل کننده PID گام کسری از طریق الگوریتم بازار سهام بهینه شده تنظیم شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Damping Controller Design in Offshore Wind Power Plants to Improve Power System Stability Using Fractional Order PID Controllers Based on Optimized Exchange Market Algorithm

نویسندگان [English]

  • Naser Taheri 1
  • Hamed Orojlo 2
  • Faramarz Ebrahimi 3

1 Department of Electrical Engineering-Technical and Vocational University, Tehran, Iran

2 Department of Mechanical Engineering- Technical and Vocational University, Tehran, Iran

3 Sama Technical and Vocational College- Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran

چکیده [English]

In this paper, the design of damping supplementary controller in VSC HVDC transmission systems, which is the interface of Offshore Wind Power Plant (OWPP) with the main power system, is studied. First, it is shown that the speed-power curve in a wind turbine affects the damping of oscillation and electromechanical modes of the power system, and depending on the operating conditions of the turbine, the extent of this effect varies. Then, to improve the dynamic stability of the power system, the use of an optimized supplementary controller in the VSC HVDC system will be proposed. The proposed controller is added as an additional loop to the converter control circuits in VSC HVDC and will amplify the damping torque in the generators by correcting the damping coefficient of the system oscillation modes. In addition, a solution is provided to use the supplementary controller in the most optimal path, so that the most controllability on the oscillation modes and the least interference with other channels between the input-output signals are provided. To design the proposed controller, a fractional order PID controller will be used whose coefficients are adjusted through an optimized exchange market algorithm. The optimization of the algorithm is done by using mutation and crossover operators in the genetic algorithm with the aim of avoiding bats being trapped at local extremum. The simulation results show that the method proposed in this paper not only improves the dynamic stability of the power system but also strengthens the voltage profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange market algorithm
  • fractional order PID
  • High voltage direct current
  • Offshore wind Power plants
  • voltage source converter

Citation: N. Taheri, H. Orojlo, F. Ebrahimi, "Damping controller design in offshore wind power plants to improve power system stability using fractional order PID controllers based on optimized exchange market algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 13, no. 51, pp. 91-110, December 2022 (in Persian).

[1]    N. Shafaghatian, A. Kiani, N. Taheri, Z. Rahimkhani, S.S. Masoumi, "Damping controller design based on FO-PID-EMA in VSC HVDC system to improve stability of hybrid power system", Journal of Central South University, vol. 27, no. 2, pp. 403-417, April 2020 (doi: 10.1007/s11771-020-4305-2).
[2]    G.P. Prajapat, N. Senroy, I.N. Kar, "Wind turbine structural modeling consideration for dynamic studies of DFIG based system", IEEE Trans. on Sustainable Energy, vol. 8, no. 4, pp. 1463-1472, Oct. 2017 (doi: 10.1109/TSTE.2017.2690682).
[3]    M.S. Alam, M.A.Y Abido, "Fault ride through capability enhancement of a large-scale PMSG wind system with bridge type fault current limiters", Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 18, no. 1, pp. 43-50, Feb. 2018 (doi:10.4316/AECE.2018.01006).
[4]    C.P. Ion, I. Serban, "Self-excited induction generator based microgrid with supercapacitor energy storage to support the start-up of dynamic loads",  Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 18, no. 2, pp. 51-60, May. 2018 (doi:10.4316/AECE.2018.02007).
[5]    C.A. Evangelista, A. Pisano, P. Puleston, E. Usai, "Receding horizon adaptive second-order sliding mode control for doubly-fed induction generator based wind turbine", IEEE Trans. on Control Systems Technology, vol. 25, no. 1, pp. 73-84, May. 2016 (doi: 10.1109/TCST.2016.2540539).
[6]    M. Toulabi, S. Bahrami, A.M. Ranjbar, "An input-to-state stability approach to inertial frequency response analysis of doubly-fed induction generator-based wind turbines", IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 32, no. 4, pp. 1418-1431, April 2017 (doi: 10.1109/TEC.2017.2696510).
[7]    Y. Zhang, J. Hu, J. Zhu, " Three-vectors-based predictive direct power control of the doubly fed induction generator for wind energy applications", IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 29, no. 7, pp. 3485-3500, Sept. 2013 (doi: 10.1109/TPEL.2013.2282405).
[8]    J.J. Justo, F. Mwasilu, J.W Jung, "Doubly-fed induction generator based wind turbines: A comprehensive review of fault ride-through strategies", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 45, pp. 447-467, May. 2015 (doi:10.1016/j.rser.2015.01.064).
[9]    A. Moharana, R.K. Varma, R. Seethapathy, "SSR alleviation by STATCOM in induction-generator-based wind farm connected to series compensated line", IEEE Trans. on Sustainable Energy, vol. 5, no. 3, pp. 947-957, April 2014 (doi: 10.1109/TSTE.2014.2311072).
[10] A. Hamidi, J. Beiza, E. Babaei, S. Khanmohammadi, " Adaptive controller design based on input-output signal selection for voltage source converter high voltage direct current systems to improve power system stability", Journal of Central South University, vol. 23, no. 9, pp. 2254-2267, Sept 2016 (doi: 10.1007/s11771-016-3283-x).
[11] X. Zeng, T. Liu, S. Wang, Y. Dong, B. Li, Z. Chen, "Coordinated control of MMC-HVDC system with offshore wind farm for providing emulated inertia support", IET Renewable Power Generation, vol. 14, no. 5, pp. 673-683, May. 2019 (doi: 10.1049/iet-rpg.2019.0505).
[12] B. Yang, T. Yu, X. Zhang, L. Huang, H. Shu, L. Jiang, "Interactive teaching–learning optimiser for parameter tuning of VSC-HVDC systems with offshore wind farm integration", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 12, no. 3, pp. 678-687, Oct. 2017 (doi: 10.1049/iet-gtd.2016.1768).
[13] P. Kou, D. Liang, Z. Wu, Q. Ze, L. Gao, "Frequency support from a DC-grid offshore wind farm connected through an HVDC link: A communication-free approach", IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 33, no. 3, pp. 1297-1310, Sept. 2018 (doi: 10.1109/TEC.2018.2814604).
[14] G.S. Lee, S.H. Kwon, S.I Moon, "DC current and voltage droop control method of hybrid HVDC systems for an offshore wind farm connection to enhance ac voltage stability", IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 36, no. 1, pp. 468-479, Mar. 2020 (doi: 10.1109/TEC.2020.3005777).
[15] K. Xu, Z.  Zhang, Q. Lai, J. Han, X. Yin, W. Liu, "Study on fault characteristics and distance protection applicability of VSC-HVDC connected offshore wind power plants", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol.133, Article Number: 107252, Dec. 2021 (doi: 10.1016/j.ijepes.2021.107252).
[16] H.J. Bahirat, B.A. Mork, "Operation of dc series–parallel connected offshore wind farm", IEEE Trans. on Sustainable Energy, vol. 10, no. 2, pp. 596-603, April 2019 (doi: 10.1109/TSTE.2018.2839712).
[17] F. Rong, G. Wu, X. Li, S. Huang, B. Zhou, "All-DC offshore wind farm with series-connected wind turbines to overcome unequal wind speeds", IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 34, no. 2, pp. 1370-1381, Feb. 2019 (doi: 10.1109/TPEL.2018.2834965).
[18] J. Zhang, K.J. Li, W. Liu, K. Sun, Z. Liu, "Grid side reactive power support strategy for MMC-HVDC connected to the wind farms based on unloading resistor", Electric Power Systems Research, vol. 193, Article Number: 107010, April 2021 (doi: 10.1016/j.epsr.2020.107010).
[19] Y.A. Sultan, S.S.  Kaddah, A.A Eladl, "VSC‐HVDC system‐based on model predictive control integrated with offshore wind farms", IET Renewable Power Generation, vol. 15, no. 6, pp. 1315-1330, April 2021 (doi: 10.1049/rpg2.12109).
[20] D.N. Huu, "A novel adaptive control approach based on available headroom of the VSC-HVDC for enhancement of the ac voltage stability", Energies, vol. 14, no. 11, 3222, May. 2021 (doi: 10.3390/­en1­411­3222).
[21] H.Y. Mahmoud, H.M. Hasanien, A.H. Besheer, A.Y. Abdelaziz, " Hybrid cuckoo search algorithm and grey wolf optimiser-based optimal control strategy for performance enhancement of HVDC-based offshore wind farms", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 14, no. 10, pp. 1902-1911, Mar. 2020 (doi: 10.10­49/ie­t-gtd.2019.0801).
[22] H. Erol, "Stability analysis of pitch angle control of large wind turbines with fractional order PID contr­oll­er", Sustainable Energy, Grids and Networks, vol. 26, Article Number: 100430, June 2021 (doi: 10.10­16/j.s­egan.2021.100430).
[23] M. Safaei, S. Hosseinia, M. Hosseini Toodeshki, "A general method for designing fractional order PID controller", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 3, no. 12, pp. 25-34, Jul. 2013 (in Persian).
[24] P. Shah, S. Agashe, "Review of fractional PID controller", Mechatronics, vol. 38, pp. 29-41, July 2016 (doi: 10.1016/j.mechatronics.2016.06.005).
[25] M. Gheisarnezhad, H. Mojallali, "Fractional order PID controller design for level control of three tank system based on improved cuckoo optimization algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 5, no. 20, pp. 55-66, Feb. 2015 (in Persian).
[26] M. Saadatmand, B. Mozafari, G.B. Gharehpetian, S. Soleymani, "Optimal coordinated tuning of power system stabilizers and wide‐area measurement‐based fractional‐order PID controller of large‐scale PV farms for LFO damping in smart grids", International Trans. on Electrical Energy Systems, vol. 31, no. 2, e12612, Jan. 2021 (doi: 10.1002/2050-7038.12612).
[27] N. Ghorbani, G. Babaei, " Exchange market algorithm", Applied Soft Computing, vol. 19, pp. 177-187, June. 2014 (doi: 10.1016/j.asoc.2014.02.006)
[28] N. Ghorbani, E. Babaei, "The exchange market algorithm with smart searching for solving economic dispatch problems", International Journal of Management Science and Engineering Management, vol. 13, no. 3, pp. 175-187, Nov. 2017 (doi: 10.1080/17509653.2017.1365262).