نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست- واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه فنی و مهندسی- واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

چکیده

شیوع ویروس کرونا علاوه بر تهدید سلامت جوامع، فعالیت‌های جمعی مانند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را نیز متأثر ساخته به‌نحوی‌که ابعاد همه‌گیری این بیماری با بحران‌های پیشین قابل‌مقایسه نیست، لذا ضروری است آثار این موضوع بر حوزه‌های مختلفی مانند صنعت برق که زیرساخت شریان اقتصادی است، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده تغییرات پایدار، راه­کارهایی برای مقابله با آثار آن ارائه شود. هدف این مقاله بررسی تأثیرات ویروس کرونا بر مصرف برق در برخی از کشورهای جهان و به­طور ویژه در ایران است. در ادامه تأثیر ویروس کرونا در صنعت برق و میزان مصرف برق در ایران و در کشورهایی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته­اند بررسی گردیده است. بررسی تأثیر کرونا در جهان به‌طورکلی کاهش حدود 15درصدی تقاضای برق را در ایام شیوع کرونا در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. این مقدار در کشورهای مختلف متفاوت است. با بررسی‌های انجام شده می‌توان دریافت که کشورهای مورد بررسی در کوتاه‌مدت با کاهش نسبی تقاضای برق مواجه گردیده‌اند ولی با ادامه یافتن شیوع کرونا و حذف برخی محدودیت‌ها، وضعیت مصرف برق کمابیش به وضعیت قبل از کرونا بازگشته است. شایان‌ذکر است در زمان نوشتن این مقاله کماکان پاندمی کرونا ادامه دارد.

چکیده تصویری

تاثیر ویروس کرونا بر روی مصرف برق در ایران و جهان

تازه های تحقیق

- در این مقاله با استخراج آمار پیک مصرف روزانه برق ایران تا پایان مرداد ماه سال 1399 که شامل قرنطینه کامل و بعد از آن است و مقایسه این مقادیر با سال 98، میزان تاثیر همه گیری کرونا بر تغییرات مصرف برق تحلیل گردید.

- همچنین برای کشور آمریکا و انحصاراً برای شهر نیویورک که بیشترین آمار مبتلایان را در زمان نگارش این مقاله داشت، میزان مصرف روزانه برق در سال 2019 و 2020 مقایسه و تحلیل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Corona Virus on Electricity Consumption in Iran and the World

نویسندگان [English]

  • Kimia Otoufat shamsi 1
  • Soha Ghane 1
  • Rojin Ghaemmaghami 1
  • Helia Hedayati 1
  • Ashkan Abdalisousan 2

1 Department of Energy Engineering and Economy- Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Technology and Engineering- Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran

چکیده [English]

Coronavirus outbreak, in addition to threatening the health of communities, has also affected on economic and industrial activities in such a way that the epidemic dimensions of the disease are not comparable to previous crises, so it is necessary to address the effects of this issue on various areas such as electricity, which is the infrastructure of the economic artery. If sustainable changes are observed, solutions should be provided to deal with its effects. The purpose of this article is to investigate the effects of Corona on electricity consumption in some countries of the world especially in Iran.In the following, the impact of Corona on the electricity industry and specifically on the electricity consumption in Iran and the other affected countries has been studied. The study of the impact of corona on the world as a whole shows a decrease of about 15% in electricity demand during the short-term corona outbreak, and this value varies from country to country. The relative decrease in electricity demand of the under studied countries has occurred in short term, but with the continued prevalence of the corona and the removal of some restrictions, electricity consumption has almost returned to pre-corona levels. It is worth to mention that at the time of writing this article, the corona pandemic still continues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona effect
  • electricity consumption pattern
  • electricity consumption peak
  • Electricity industry
  • Electricity consumption

Citation: K. Otoufat-Shamsi, S. Ghane, R. Ghaemmaghami, H. Hedayati, A. Abdalisousan, "Effect of corona virus on electricity consumption in Iran and the world", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 12, no. 45, pp. 49-62, June 2021 (in Persian).

[1] Deputy of Infrastructure research and production affairs, "Economic effects of corona virus infection on electricity industry and proposed solutions to reduce negative effects", Office of Energy, Industry and Mine Studies Research Center of Islamic consultative assembly, May 2020.
[2] M. Ravikram, G. Shafiullah, R. Kannadasan, V. Mudgal, M. T. Arif, T. Jamal, S. Senthilkumar, V.S. Bala­gu­ru, K. S. Reddy, U. Subramaniam, "COVID-19: Impact analysis and recomm‌enda‌tions for power and energy sector operation enerarxiv-preprint", PubMed, Aug. 2020.
[3] M. Xu. and T. Munroe, "Electric shock: China power demand drops as coronavirus shutters plants”, https­:­/­/­w­ww.r­euters.com/article/us-china-health-power-idUSKBN2080HD,Feb. 2020.
[4] https://www.imna.ir/news/416818/Monday/11 Farvardin 1399/30, March 2020.
[5] Donyaye Eghtesad Newspaper, "Quarantine shock to power consumption", Newspaper Number: 4901, News Number: 3659447, June 2020 (in Persian).
[6] https://niroafarinan.com/news/658943/1399/1/16
[7] E. Ghiani, M. Galici, M. Mureddu, F. Pilo, “Impact on electricity consumption and market pricing of energy and ancillary services during pandemic of COVID-19 in Italy”, Energies, vol. 13, Article Number: 3357, July 2020 (doi: 10.3390/en13133357).
[8] "U.S. Electric System Operating Data", U. S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/electricity/.
[9]   https://moqavemati.net/2019/03/2
[11] M. Hajibashi. M.Heydarizadeh. et al, "Iran electricity market seasonal report winter 1398", Iran Electrical Network Management Company (Ministry of Energy), Feb. 2020. (in Persian)
[12] A. Asadi., "Statistical analysis of the economic effects of corona virus on electricity industry and solutions to deal with the negative effects of production in the electricity industry", Iran Electrical Industry Syndicate, April 2020 (in Persian).
[13] Donyaye Eghtesad Newspaper, "Quarantine effect on energy consumption", Newspaper Number: 4862, News Number: 3643884, April 2020 (in Persian).
[14] https://www.researchgate.net/publication/341204513_COVID-