افزایش جذب نور در سلول های خورشیدی CIGS با نانوساختارهای پلاسمونیکی نقره جهت افزایش راندمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق- واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

چکیده

در سال­های اخیر، مشکلات زیست­محیطی در مقیاس جهانی به­صورت جدی افزایش پیدا کرده است. برای غلبه بر این مشکلات سلول­های خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی پاک و عاری از آلودگی، اهمیت پیدا کرده­اند. با توجه به استفاده روزافزون از انرژی­های تجدیدپذیر، استفاده از سلول­های خورشیدی جهت تأمین انرژی رو به گسترش است. این سلول­ها، نور خورشید را به­طور مستقیم توسط اثر فتوولتائیک به الکتریسیته تبدیل می­کنند. تحقیق و توسعه در مورد انرژی فتوولتائی، عموماً در دو زمینه کاهش هزینه­ها و افزایش بازده صورت می­گیرد.  بازده سلول­های خورشیدی لایه نازک را می­توان با جفت کردن سلول­های خورشیدی با نانوذرات پلاسمونیک1 به­طور قابل توجهی افزایش داد. در این مقاله، از طریق شبیه­سازی­های دقیق، آثار مربوط به شکل و اندازه نانوذرات را در بهبود بازده سلول­های خورشیدی مس_ایندیم_گالیم_سلنیوم2 (CIGS) مورد بررسی قرار گرفته و دو شکل متفاوت، شامل کره و استوانه مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نشان داده شد که نانوذرات استوانه­ای نقره با قطر 50 نانومتر، ارتفاع 125 نانومتر و پریود آرایه 215 نانومتر بیشترین افزایش را در جذب اپتیکی و تولید جریان الکتریکی ایجاد نموده­اند. نتیجه به­دست آمده در این مقاله از طریق آنالیز اپتیکی و الکتریکی و همچنین مطالعه­ی تصویر میدان نزدیک حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increased Light Absorption in CIGS Solar Cells with Plasmonic Ag Nanostructures to Increase Efficiency

نویسندگان [English]

  • Mohsen Imanieh
  • Seyed Mohammad Sadegh Hsheminassab
  • Abbas Kamali
  • Seyyed ali Emamghorashi
  • Saeed Hassanhasseini
Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran
چکیده [English]

Recently, environmental problems on a global scale has been increased seriously. To overcome these problems, Solar cells is important as an energy source and free from contamination. Due to the increasing use of renewables, the use of solar cells for obtaining energy is growing. The cells convert directly sunlight into electricity by the photovoltaic. Photovoltaic energy research and development is generally done in two areas: cost reduction and increasing efficiency. The efficiency of thin film solar cells canbe increased considerably by coupling the solarcells with plasmonic nanoparticles (NPs). this study investigates, through meticuloussimulations, the effects of plasmonic nanoparticle shapes and size on theimprovement of the energy conversion efficiency of CIGS solar cells. Two different shapes including spheres and cylinders were analyzed in this study.It was revealed that the cylindrical Agnanoparticles, of diameter 50 nm, height 125 nm place on an array with period 215 nm exhibited the most substantialenhancement in the optical absorption and electrical currentgeneration. The conclusion attained in this paper has been made throughoptical and electricalanalysis as well as near field imaging studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plasmonics
  • CIGS solar cells
  • Ag Nanoparticles
  • nanoparticle shapes
  • FDTD
[1] S. Madanian, S.M.A. Zanjani, “Investigating methods of electronic waste management and recycling of ever-increasing electronic wastes with emphasis on eco-friendly processes”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 11, no. 41, pp. 61-71, Sprin 2020 (in Persian).

[2] G. Aghajani, D. Mirabbasi, B. Alfi, H. S. Hatami, “Demand side management in a smart micro-grid in the presence of renewable generation and demand response”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 8, no. 30, pp. 55-70, Summer 2017 (in Persian).

[3] A.I. Hochbaum,  P. Yang , “Semiconductor nanowires for energy conversion”, Chemical Reviews, vol. 1, no.110, pp. 527–546,  Oct. 2009 (doi: 10.1021/cr900075v).

[4] H. Moradmand Jazi, E. Adib, B. Fani, “Investigation and improvement of high step- up converters for pv      module applications”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 7, no. 28, pp. 35-44, Winter 2017 (in Persian).

[5] W. Yanqi, “Arrays of ZnO Nanowire for Photovoltaic Devices”, Dessertation Submitted for PhD Degree, Department of Physics and Materials Science, City University of Hong Kong, 2009.

[6] M.J. Jeng, Z.Y. Chen, Y.L. Xiao, L.B. Chang, J. Ao, Y. Sun, E. Popko, W. Jacak, L. Chow, “Improving efficiency of multicrystalline Si and CIGS solar cells by incorporating metal nanoparticles”, Materials, vol. 8, no. 10, pp. 6761–6771, Oct. 2015 (doi: 10.3390/ma8105337).

[7] S.C. Chen, Y.J.  Chen, W.T. Chen, Y.T. Yen, T.S. Kao, T.Y. Chuang, Y.K. Liao, K.H. Wu, A. Yabushita, T. P. Hiseh, M.D.B. Charlton, D.P. Tsai, H.C. Kuo, Y.L. Chueh, “Toward omnidirectional light absorption by plasmonic effect for high-efficiency flexible nonvacuum Cu(In,Ga)Se2 thin film solar cells”, ACS Nano, vol. 8, no. 9, pp. 9341–9348, Aug. 2014 (doi: 10.1021/nn503320m).

[8] S. Royanian, A. Abdolahzadeh Ziabari, R. Yousefi, “Efficiency enhancement of ultra-thin CIGS solar cells     using bandgap grading and embedding Au plasmonic nanoparticles”, Plasmonics, vol. 15, no. 4, pp. 1173-1182, Feb. 2020 (doi: 10.1007/s11468-020-01138-2).

[9] S. Mohammadneghad, A. Bahrami, "Solar cells engineering basics of structures and technologies", 1th Edition, University of Science and Technology Publishing Center, Iran, Tehran, 2012 (in Persian).

[10] S.A. Maier, “Plasmonics: Fundamentals and applications”, Springer, New York, 2007 (doi: 10.1007/978-0-387-37825-1).

[11] K.L. Chopra, P.D. Paulson, V. Dutta, "Thin-film solar cells: An overview", Progress in Photovoltaics, vol. 12, pp. 69-92, March  2004 (doi: org/10.1002/pip.541).

[12] F.J Tsai, J.Y. Wang, J.J. Huang, Y.W. Kiang, C.C. Yang, "Absorption enhancement of an amorphous Si solar cell through surface plasmon induced scattering with metal nanoparticles", Optics Express, vol. 18, no. 52, pp. A207-A220, June 2010 (doi: org/10.1364/OE.18.00A207).

[13] H.A. Atwater, A. Polman, "Plasmonics for improved photovoltaic devices", Nature Materials, vol. 9, no. 3, pp. 205-213, Feb. 2010 (doi: org/10.1038/nmat2629).

[14] S. Pillai, K. Catchpole, T. Trupke, M. Green, "Surface plasmon enhanced silicon solar cells", Journal of Applied Physics, vol. 101, no. 9, Article Number: 093105, May 2007 (doi: org/10.1063/1.2734885).

[15] R.S. Kim, J. Zhu, J.H. Park, L. Li, Z. Yu et al., "E-beam deposited Ag-nanoparticles plasmonic organic solar cell and its absorption enhancement analysis using FDTD-based cylindrical nanoparticle optical model", Optics Express, vol. 20, no. 12, pp. 12649-12657, May 2012 (doi.org/10.1364/OE.20.012649).

[16] C.C. Chao, C.M. Wang, J.Y. Chang, "Spatial distribution of absorption in plasmonic thin film solar cells", Optics Express, vol. 18, no. 11, pp. 11763-11771, May 2010 (doi: org/10.1364/OE.18.011763).

[17] Lumerical Solutions, Inc. http://www.lumerical.com/tcad-products/fdtd/.

       Lumerical Solutions, Inc. http://www.lumerical.com/tcadproducts/device/.

[18] E.D. Palik, "Handbook of optical constants of solids", vol. 3, Elsevier Science, Academic Press, New York, 1998.

[19] W. Li, Sh. Xu, Y. Dai, P. Ma, Y. Feng, W. Li, H. Luo, Ch. Yang, "Improvement of the crystallinity and efficiency of wide-gap CIGS thin film solar cells with reduced thickness", Materials Letters, vol. 244, pp. 43–46, June 2019 (doi: org/10.1016/j.matlet.2019.02.031).

[20] M. Amiri, A. Eskandarian, A. Abdolahzadeh Ziabari, "Performance enhancement of ultrathin graded         Cu(InGa)Se2 solar cells through modification of the basic structure and adding antireflective layers”, Journal of Photonics for Energy, vol.10, no. 2, Article Number 024504, June 2020 (doi: org/10.1117/1­.JP­E.1­0.024504).