بهبود پایداری دینامیکی شبکه های قدرت شامل مزارع بادی فراساحلی و مجهز به سیستم انتقال HVDC با استفاده از کنترل‌کننده عصبی تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برق ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه ازاد اسلامی ، شبستر ، ایران

2 گروه برق ، دانشکده فنی ، دانشگاه ازاد واحد شبستر ، ایران

3 گروه برق ف دانشکده فنی ، دانشگاه ازاد واحد شبستر، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بهبود پایداری دینامیکی سیستم‌های قدرت مجهز به مزارع بادی فراساحلی و انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) است. از آنجا که مزارع بادی تحت تاثیر عوامل محیطی بوده و نمی‌توانند توان تولیدی ثابتی داشته باشند، لذا تاثیر توربین بادی و سیستم HVDC بر مود نوسانی سیستم قدرت بررسی شده و راه­کار مناسبی جهت انتخاب سیگنال‌های ورودی -خروجی و طراحی کنترل‌کننده تکمیلی پایدارساز پیشنهاد می‌گردد. در روش پیشنهادی، با استفاده از مفاهیم کنترل­پذیری و مشاهده­پذیری و تجزیه مقادیر تکین، بهترین مسیر جهت طراحی کنترل‌کننده تکمیلی میراساز در بین سیگنال‌های ورودی-خروجی انتخاب می‌شود، سپس کنترل‌کننده پایدارساز مبتنی بر شبکه‌های عصبی طراحی شده و جهت بهبود پایداری فرکانس-ولتاژ، بکار گرفته می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی نسبت به کنترل‌کننده‌های کلاسیک، عملکرد بهتری از نظر سرعت پاسخ، زمان نشست و فراجهش داشته، و نوسانات ولتاژ و فرکانس را بخوبی در حضور اغتشاشات میراسازی می‌نماید و موید کارایی سیستم کنترلی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the dynamic stability of power grids including offshore wind farms and equipped with HVDC transmission system using adaptive neural controller

نویسندگان [English]

  • Abdolkhalegh hamidi 1
  • jamal beiza 2
  • taher abedinzade 3
  • ali daghigh 2
1 Departement of Electrical Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Departement of Electrical Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Departement of Electrical Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to improve the dynamic stability of power systems equipped with offshore wind farms and HVDC transmission lines. Since wind farms are affected by environmental factors and cannot have a constant production capacity, the effect of wind turbine and HVDC system on power oscillation mode is investigated and a suitable solution for selecting input-output signals and stabili­zing complementary controller design is proposed. In the proposed method, using the concepts of controllability, observability and decomposition of single values, the best path for the design of the complementary controller is selected among the input-output signals, then the stabilizer controller is designed based on neural networks and to improve frequency Stability-Voltage is used. The simulation results show that the proposed controller performs better than the classical controllers in terms of response speed, settling time, and voltage fluctuations in the presence of disturbances and confirms the performance of the selected control system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability of power system
  • adaptive neurotransmitter
  • offshore wind farms
  • HVDC system