طراحی و بهبود یک مبدل بوست بهره بالا با مدار چندبرابر کننده ولتاژ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

از آنجا که انرژی فسیلی سنتی تجدیدپذیر نیست جوامع امروزی با مشکل کمبود انرژی مواجه می‏باشند. در نتیجه باید انرژی جدید توسعه داده شود که پاک و تجدیدپذیر باشد. انرژی خورشیدی و انرژی هیدروژنی نویدبخش هستند و تولید توان فتوولتائیک و پیل سوختی به عنوان روش‏های مورد استفاده برای دو منبع انرژی در مقیاس بزرگی مورد استفاده قرار گرفته‏اند. در یک سیستم تک فاز با ساختار دو مرحله‏ای اگر ولتاژ خط 220 ولت باشد ولتاژ باس اینورتر متصل به شبکه لازم است که در حدود 380 ولت باشد. هرچند ولتاژ خروجی سلول‏های فتوولتائیک و سلول‏های سوختی به طور کلی بین 25 تا 40 ولت است که این ولتاژ بسیار کمتر از ولتاژ باس می‏باشد. بنابراین یک مبدل DC-DC بهره بالا لازم است تا ولتاژ خروجی پیل‏های سوختی و سلول‏های فتوولتائیک را تقویت کند. در این مقاله، ساختار بهبود یافته ای تحت عنوان مبدل بوست بهره بالا به همراه مدار چندبرابر کننده ولتاژ برای کاربردهای سلول خورشیدی ‏ارائه خواهد شد. در ساختار پیشنهادی برای افزایش بهره از تکنیک مدار چندبرابر کننده ولتاژ و سلف کوپل‌شده استفاده شده است. به طور کلی مزایای مبدل پیشنهادی شامل بهره ولتاژ و راندمان بالا، استرس ولتاژ پایین برای سوئیچ‌ها و دیود‌ها، فراهم آوردن شرایط سوئیچینگ نرم و نهایتا کاهش حجم المان‌های مغناطیسی و حجم کلی مدار می باشد. در این پژوهش علاوه بر تشریح عملکرد مدار و ارائه‌ی تحلیل‌های تئوری، صحت عملکرد مدار از طریق شبیه‌سازی نرم‌افزاری بررسی خواهد شد و در انتها با پیاده‌سازی عملی نمونه آزمایشگاهی، نتایج شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and implement of a high step-up boost converter with voltage multiplier

نویسندگان [English]

  • Sadegh Heidari Beni 1
  • Mohammad Mehdi Mirtalaee 2
1 Isfahanps, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Because the traditional fossil energy is not renewable modern societies, are facing energy shortages. As a result, it is necessary to develop new energy that is clean and renewable to replace of fossil fuels. Solar energy, photovoltaic power generation, fuel cell and hydrogen energy are methods used to big - scale energy sources.
In a mono - phase system with two - step structure if the line voltage is 220 volts, bus inverter voltage that connected to network, should be about 380 volts. However, the output voltage of the photovoltaic cells and fuel cells are generally between 25 to 40 volts this voltage is much lower than the bus voltage. So a high efficiency DC-DC converter output voltage is required to boost fuel cells and photovoltaic cells. In this research, will be presented an improved structure as high efficiency voltage boost converter with a voltage multiplier circuit for solar cell applications. In the proposed structure for efficiency improvement, used voltage multiplier circuit techniques and coupled inductors. We have the proposed converter using the active clamp circuit to achieve soft switching conditions and reduce switching losses. generally, the advantages of the proposed converter are high step-up voltage and high efficiency, low voltage stress for switches and diodes, providing soft switching conditions, and ultimately reducing the number of magnetic elements and the circuit's size. In this paper, in addition to describing the operation of the circuit and provide theoretical analyzes, validity of circuit performance will be evaluated through simulation software

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boost converter
  • Voltage multiplier
  • High step up converters
  • Coupled inductors
  • Voltage stress
[1] J. M. Carrasco, L.G. Franquelo, J.T. Bialasiewicz, E. Galvan, R.C. PortilloGuisado, M.A.M. Prats, et al., "Power-electronic systems for the grid integration of renewable energy sources: A survey", IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 4, pp. 1002-1016, June 2006.

2] K. Sun, L. Zhang, Y. Xing, J. M. Guerrero, "A distributed control strategy based on dc bus signaling for modular photovoltaic generation systems with battery energy storage", IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 26, pp. 3032-3045, Oct. 2011.

[3] F.L. Tofoli, D.C. Pereira, W.J. Paula, D.S.O.Junior, "Survey on non-isolated high-voltage step-up dc-dc topologies based on the boost converter", IET Power Electronics, Vol. 8, pp. 2044-2057, Sep. 2015.

[4] H.W. Seong, H.S. Kim, K.B. Park, G.W. Moon, M.J. Youn, "High step-Up dc-dc converters using zero-voltage switching boost integration technique and light-load frequency modulation control," IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 27, No. 3, pp. 1383-1400, March 2012.

[5] W. Li, X. He, "Review of nonisolated high-step-up dc/dc converters in photovoltaic grid-connected applications", IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 4, pp. 1239-1250, April 2011.

[6] A. Ajami, H. Ardi, A. Farakhor, "A novel high step-up dc/dc converter based on integrating coupled inductor and switched-capacitor techniques for renewable energy applications", IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 30, No. 8, pp. 4255-4263, Aug. 2015.

[7] L.S. Yang, T.J. Liang, H.C. Lee, J.F. Chen,  'Novel high step-up DC-DC converter with coupled-inductor and voltage-doubler circuits', IEEE Trans. Ind. Electron., Vol. 58, No. 9, pp. 4196-4206, Sep. 2011.

[8] M. Khalilzadeh, K. Abbaszadeh, “Non-isolated high step-up DC-DC converter based on coupled inductor with reduced voltage stress”, IET Power Electronics, Vol. 8, No. 11, pp. 2184-2194, Nov. 2015.

[9] M. Muhammad,M., Armstrong,M.A. Elgendy, “A nonisolated interleaved boost converter for high-voltage gain applications", IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 4, No. 2, pp. 352-362, June 2016.

[10] T. Kuo-Ching, C.C. Huang, W.Y. Shih, "A high step-up converter with a voltage multiplier module for a photovoltaic system", IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 28, No. 6, pp. 3047-3057, Sep. 2012.

[11] Y. Hu, Y. Deng, J. Long, X. Lu, “'High step-up passive absorption circuit used in non-isolated high step-up converter', IET Power Electron., Vol. 7, No. 8, pp. 1945-1953, Aug. 2014.

[12] N. Molavi, E. Adib, H. Farzanehfard, “Soft-switched non-isolated high step-up DC-DC converter with reduced voltage stress”, IET Power Electroncis, Vol. 9, No. 8, pp. 1711-1718, June 2016.

[13] S. Sathyan, H.M. Suryawanshi, M.S. Ballal, A.B. Shitole, “Soft-switching DC-DC converter for distributed energy sources with high step-up voltage capability”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 62, No. 11, pp. 7039-7050, Nov. 2015.

[14] S. Sathyan, H. Suryawanshi, B. Singh, C. Chakraborty, V. Verma, M.S. Ballal,  "ZVS-ZCS high voltage gain integrated boost converter for DC microgrid",  IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 63, No. 11, No. 2016.

[15] K.C. Tseng, J.T. Lin, C.C. Huang, 'High step-up converter with three-winding coupled inductor for fuel cell energy source applications”, IEEE Trans. on Power Electroncs, Vol. 30, No. 2, pp. 574-581, Feb. 2015.

16] T. J. Liang, Y. T. Huang, J. H. Lee, L.P. Ting, "Study and implementation of a high step-up voltage DC-DC converter using coupled-inductor and cascode techniques", Proceeding of the IEEE/APEC, pp. 1900-1906, Long Beach, CA, USA, March 2016.