نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد – دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار – دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 مرکز تحقیقاتی ریزشبکه‌های هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

چکیده

ویژگی‌های الکتریکی، مکانیکی، قابلیت اطمینان بالا و همچنین سادگی ساخت و نگهداری موتورهای سوئیچ رلوکتانس باعث استفاده‌ی گسترده از این نوع موتور در صنعت شده‌است. با این حال عمده‌ترین مشکلات این موتور داشتن گشتاور ناپیوسته در برخی از زوایای گردش روتور و عدم راه‌اندازی می‌باشد. در این مقاله به منظور افزایش ناحیه‌ی گشتاور مثبت و از بین بردن ناحیه‌ی بدون گشتاور موسوم به ناحیه‌ی مرده1، ساختار جدیدی از روتور ارائه شده است تا علاوه بر اینکه فاصله‌ی هوایی را ثابت نگه دارد، مشکل پیوستگی گشتاور را تحت بارهای بزرگ برطرف نماید. در این روش با ایجاد برش در روتور تحت دو فاکتور مکان و زاویه‌ی برش، اندوکتانس متغیری ایجاد می‌شود که گشتاور تولیدی را به دو بخش مجزا تقسیم‌بندی می‌کند و بازه‌ی تولید گشتاور مثبت بیشتر می‌شود به صورتی که هم‌پوشانی گشتاور مثبت بین دو فاز بوجود می‌آید. به منظور تأیید این ساختار، بهینه‌سازی متغیرهای فوق و مشاهده‌ی خروجی‌های موتور از روش شبیه‌سازی آنالیز اجزای محدود استفاده و ملاحظات ساخت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rotor Design and Analysis of 4/2 SRMs to Produce Continuous Torque using Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • Davood Karamalian 1
  • Behrooz Majidi 2
  • Mohammad Reza Yousefi 3

1 Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad,

2 Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

3 Smart Microgrid Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Electrical and mechanical benefits, simple manufacturing and maintenance of switched reluctance motor make it suitable in industrial and home applications, but the most important drawbacks of switched reluctance motor are discontinuous torque and no self-starting in some rotor positions. In this paper a novel rotor structure is presented and optimized in order to increase positive torque region and eliminate dead-zone in high loads. The torque produced in this proposed SRM is divided in two regions and overlapped in two phases periodically. In order to find the best output character and optimal design, two factors, position and angle of cut edge are optimized. To verify the proposed rotor, torque characteristic, flux path and torque ripple has been analyzed by finite element method and compared with conventional 4/2 switched reluctance motor. The proposed motor has a continuous torque characteristic.
Index Terms: Switched reluctance motor; Continuous torque; Finite element method; Dead-zone region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Switched reluctance motor
  • Continuous torque
  • Finite element method
  • Dead-zone region
[1]  I. Petrov, J. Pyrhonen, "Performance of low-cost permanent magnet material in PM synchronous machines", IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 60, No. 6, pp. 2131-2139, June 2013.
[2]  F.J.T.E. Ferreira, G. Baoming, A.T.D. Almeida, "Reliability and operation of high-efficiency induction motors", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 52, No. 6, pp. 4628-4637, Nov./Dec. 2016.
[3]  J. Hur, J.W. Reu, B.W. Kim, G.H. Kang, "Vibration reduction of IPM-Type BLDC motor using negative third harmonic elimination method of air-gap flux density", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 47, No. 3, pp. 1300-1309,  May/June 2011.
[4]  S. Marinkov, B.D. Jager, "Four-quadrant control of 4/2 switch reluctance machines", IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 63, No. 12, pp. 7393-7403, Dec. 2016.
[5]  J.W. Ahan, H.M. Khoi, D.H. Lee, "Design and analysis of high speed 4/2 SRM for an air-blower", Proceeding IEEE/ISIE, pp. 1242-1246, Bari, Italy, July 2010.
[6]  C. Lee, R. Krishnan, "New designs of a two phase E-core switched reluctance machine by optimization the magnetic structure for a specific application: concept, design, and analysis", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 45, No. 5, pp. 1804-1814, Sep./Oct. 2009.
[7]  P.C. Sen, "Principle of electric machines and power electronics", Wiley, Third Edition, 2013.
[8]  N.S. Lobo, E. Swint, R. Krishnan, "M-phase N-segment flux-reversal free stator switched reluctance machines", Proceeding of the IEEE/IAS, pp.1-8, Edmonton, AB, Canada, Oct. 2008.
[9]  S. Prabhu, M. Balai, V. Kamaraj, "Analysis of two phase switched reluctance motor with flux reversal free stator”, Proceeding of the IEEE/PEDS, pp. 320-325, Sydney, NSW, Australia, June 2015.
[10] R. Krishnan, "Switched reluctance motor drives", Boca Raton, FL: CRC Press, 2003.
[11] P. Bogu, M. Korkosz, A. Powrozek, J. Prokop, "A two phase switched reluctance motor with reduced stator pole arc", Proceeding of the IEEE/EDPE, pp. 312-318, Tatranska Lomnica, Slovakia, Sep. 2015.
[12] R. Hamdy, J. Fletcher, B.W. Williams, "Bidirectional starting of a symmetrical two phase switch reluctance machine", IEEE Trans. on Energy Conversion, Vol. 15, No. 2, pp. 211-217, June 2000.
[13] P.T. Hieu, D.H. Lee, J.W. Ahn, "Design of 2-phase 4/2 SRM for torque ripple reduction", Proceeding of the IEEE/ICEMS, pp. 1-6, Sapporo, Japan, Oct. 2012.
[14] S.G. Oh, R. Krishnan, "Two phase SRM with flux reversal free stator: concept, design and experimental verification", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 43, No. 5, pp. 1247-1257, Sep./Oct. 2007.
[15] C. Lee, R. Krishnan, N.S. Lobo, "Novel tow-phase switch reluctance machine using common-pole E-core structure: concept, analysis and experimental verification", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 45, No. 2, pp. 221-226, March/April 2009.
E.S. Hamdi, "Design of small electrical machines", Wiley, First Edition, 1995.