یک مبدل ایزوله افزاینده DC/DC جدید با کلید زنی در ولتاژ صفر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار - دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

3 استادیار - دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله یک مبدل افزاینده سوئیچینگ، فلای بک جدید ارائه گردیده است. در ابتدا مبدل به صورت سخت کلید زنی می‌شود که در این حالت به صورت کامل تحلیل شده است. سپس مدار کمکی جهت نرم کردن کلیدزنی کلید اصلی آن به مبدل اضافه شده است که مدار کمکی در این مبدل نه تنها شرایط سوئیچینگ نرم را برای کلید اصلی مبدل فراهم می‌سازد بلکه از جهش‌های ولتاژ دو سر کلید اصلی در هنگام خاموش شدن در اثر سلف نشتی ترانسفورمر نیز جلوگیری می‌نماید. لذا راندمان مبدل پیشنهادی جدید در مقایسه با مبدل‌های پیشین افزایش یافته و استرس روی کلید اصلی نیز کاهش یافته است. همچنین کلید کمکی این مبدل به صورت نرم کلید زنی می‌گردد و در نتیجه باعث تحمیل تلفات قابل توجهی به مبدل نمی‌شود. کنترل مبدل به صورت PWM می‌باشد. این مبدل نسبت به مبدلهای مشابه دارای راندمان بالاتر و هزینه ساخت پایین‌تری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New DC/DC High Step Up Isolated Converter with ZVS

نویسندگان [English]

  • Ehsan Movahedi 1
  • Majid Delshad 2
  • Ehsan Adib 3
1 MSc - Department of Electrtical Engineering, Khorasgan Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor - Department of Electrtical Engineering, Khorasgan Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor - Department of Electrtical Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In this paper we presents a soft switch sepic, flyback converter. At first the converter have hard switching in main switch and completely analysis then added auxiliary circuit for soft switching Auxiliary circuit in the converter is not only soft switching condition for the main switch but also prevents the spike voltage across the main switch when turned off that because leakage inductance. Therefore, the proposed converter efficiency in comparison with the previous converters increased and voltage stress on the main switch is reduced. Also the auxiliary switch in the converter have soft switching and thereby decrese losses. this converter Control with pwm.These converter have higher efficiency than the similar converters and the cost is low. Auxiliary circuit in the converter is not only soft switching condition for the main switch but also prevents the spike voltage across the main switch when turned off that because leakage inductance. Therefore, the proposed converter efficiency in comparison with the previous converters increased and voltage stress on the main switch is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sepic convereter
  • flyback
  • PWM control-ZVS
[1] D.J.S. Newlin, R. Tirunelveli, S. Rajasekaran, "A performance comparison of interleaved boost converter and conventional boost converter for renewable energy application", Proceeding of the IEEE/ICGHPC, Vol. 160, No. 4, pp.1-6, March 2013

[2] V.I. Meleshin, D.V.Zhiklenkov, A.A. Ganshin, "Efficient three-level boost converter for various applications", Proceeding of the IEEE/EPEPEMC, Vol. 55, No.1, pp. 173-183, Novi Sad, Sep. 2012

[3] B.R. Lin, H.H. Lu, "Single-phase three-level PWM rectifier", Proceeding of the IEEE/PEDS,Vol. 1, pp. 63-68, July 1999.

[4] L. Huber, M.M. Jovanovic, "A design approach for server power supplies for networking”, Proceeding of the IEEE/APEC, Vol. 2, pp.1163-1169, New Orleans, LA, Feb. 2000.

[5] S. Dutta, D. Maiti, A.K. Sil, S.K. Biswas, "A soft-switched flyback converter with recovery of stored energy in leakage inductance", Proceeding of the IEEE/IICPE, pp.1-5, Delhi, Dec. 2012

[6] K.C. Tseng, T.J. Liang, "Novel high-efficiency step-up converter", Proceeding of the IEEE/EPA,Vol. 151, No. 2, pp. 182–190, Mar.2004.