نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

2 استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

چکیده

در این مقاله، به معرفی تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان جزء کلیدی بسیاری از الگوریتمهای پرکاربرد می‌پردازیم. الگوریتمهایی که به حل مسائلی منتهی می‌شوند که حل آنها روی یک کامپیوتر کلاسیک، سخت و گاهی غیرعملی است. تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان کلیدی برای تخمین فاز کوانتومی مطرح می‌گردد. هدف ما در این مقاله پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب است. یافتن دوره تناوب از جمله مسائلی است که حل آن روی یک کامپیوتر کوانتومی، به طور نمایی، سریع‌تر از حل آن روی یک کامپیوتر کلاسیک است. حال آنکه اساس الگوریتم یافتن دوره تناوب، تخمین فاز کوانتومی است. پس با شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی، قادر به پیاده‌سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب خواهیم بود. در این مقاله، شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی با استفاده از نرم افزار  Matlabانجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Implementation of Period-Finding Algorithm by Means of Simulating Quantum Fourier Transform

نویسندگان [English]

  • Zohreh Moghareh Abed 1
  • Mohsen Ashoorian 2
  • Kiumars Ghowsi 2

1 MSc/Islamic Azad University, Najafabad Branch

2 Assistant Professor/Islamic Azad University, Majlesi branch

چکیده [English]

In this paper, we introduce quantum fourier transform as a key ingredient for many useful algorithms. These algorithms make a solution for problems which is considered to be intractable problems on a classical computer. Quantum Fourier transform is propounded as a key for quantum phase estimation algorithm.
In this paper our aim is the implementation of period-finding algorithm.Quantum computer solves this problem, exponentially faster than classical one. Quantum phase estimation algorithm is the key for the period-finding problem .Therefore, by means of simulating quantum Fourier transform, we are able to implement the period-finding algorithm. In this paper, the simulation of quantum Fourier transform is carried out by Matlab software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum computer
  • quantum computation
  • quantum fourier transform
  • quantum phase estimation