طراحی پایدارسازسیستم قدرت بر اساس تئوری کنترل لغزشی برای سیستم قدرت چند ماشینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

2 کارشناس ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

3 استادیار /دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

4 دانشجوی دکترای برق /دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

در این مقاله روشی جدید بر اساس تئوری کنترل لغزشی برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) ارائه می‌شود. هدف این کنترل کننده افزایش پایداری و بهبود پاسخ دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه می‌باشد. به منظور طراحی کنترل‌کننده لغزشی، ابتدا مدل غیرخطی سیستم به شکل نرمال تبدیل می‌شود که باعث تسهیل در طراحی کنترل‌کننده‌ی غیرخطی برای آن می‌شود و پس از آن کنترل کننده‌ی لغزشی پیشنهادی ارائه خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این کنترل کننده در برابر ایجاد تغییر در پارامترهای سیستم و نیز ایجاد اغتشاش در سیستم مقاوم می‌باشد. همچنین برای نشان دادن کارآیی بهتر روش پیشنهادی، نتایج روش کنترل لغزشی با روش طراحی کلاسیک (جبرانساز پس فاز- پیش فاز) مورد مقایسه قرار گرفته است. هدف اصلی از به کارگیری این روش بهبود رفتار کنترل کننده به منظور دستیابی به زمان نشست کوتا‌ه‌تر و میزان فراجهش کمتر در پاسخ دینامیکی سیستم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Power System Stabilizer based on Sliding Mode Control Theory for Multi- Machine Power System

نویسندگان [English]

  • Ghazanfar Shahgholian 1
  • Amin Rajabi 2
  • Bahram Karimi 3
  • Mohammad Reza Yousefi 4
1 Assistant Professor/Islamic Azad University, Najafabad Branch
2 MSc/Islamic Azad University, Najafabad Branch
3 Assistant Professor/ Malek-e-Ashtar University of Technology
4 PhD Condidate/K.N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

This paper presents a new method for designing of power system stabilizer (PSS) based on sliding mode control (SMC) technique. The control objective is to enhance stability and improve the dynamic response of the multi-machine power system. The mathematical model of the synchronous generator is first transformed into a form that facilitates the design of nonlinear control schemes. Then, a sliding mode controller is proposed. In order to test effectiveness of the proposed scheme, simulation will be carried out to analyze the small signal stability characteristics of the system about the steady state operating condition following the change in the parameters of the system and to the disturbances. For comparison, simulation of a conventional control PSS (lead-lag compensation type) will be carried out. The main approach is to focus on the control performance which later is proven to have the degree of shorter reaching time and lower spike.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power system stabilizer (PSS)
  • multi-machine power system
  • Sliding mode control