نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 کارشناس ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دورود

3 استادیار /دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از مهم‌ترین مزایای استفاه از ادوات FACTS در سیستم انتقال افزایش حاشیه پایداری گذرای سیستم قدرت است که با کنترل توان اکتیو و راکتیو خط در طی بروز خطا در سیستم، صورت می‌پذیرد. گرچه پایدارساز سیستم قدرت (PSS)، مهم‌ترین وسیله برای میرایی نوسانات بوده است، اما در برخی از نقاط کار توانایی لازم در میرایی نوسانات را ندارد و لذا استفاده از تجهیزات FACTS یک راهکار مناسب برای این مسئله است. در این مقاله، جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری گذرا از UPFC استفاده شده است. پارامترهای کنترل‌کننده UPFC، بر اساس کنترل‌کننده فازی نوع سوگنو (TSK) طراحی شده است. جهت بهینه‌سازی پارامترهای کنترل‌کننده PI فازی از الگوریتم‌های ژنتیک (GA)، بهینه‌سازی گروه ذرات (PSO) و ترکیب آنها (HGAPSO) استفاده شده است. از نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری، تأثیر UPFC با کنترل‌کننده PI مرسوم، PI فازی و کنترل‌کننده‌های هوشمند (GA، PSO و HGAPSO) جهت میراسازی نوسانات محلی و بین ناحیه‌ای تحت اغتشاشات کوچک و بزرگ در یک شبکه دو ناحیه‌ای چهار ماشینه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intelligent Control of UPFC for Enhancing Transient Stability on Multi-Machine Power Systems

نویسندگان [English]

  • Hassan Barati 1
  • Reza Saki 2
  • Seyed Saeeidolah Mortazavi 3

1 Assistant Professor/Islamic Azad University, Dezful Branch

2 MSc/Islamic Azad University, Doroud Branch

3 Assistant Professor/Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

One of the benefit of FACTS devices is increase of stability in power systems with control active and reactive power at during the fault in power system. Although, the power system stabilizers (PSSs) have been one of the most common controls used to damp out oscillations, this device may not produce enough damping especially to inter-area mode and therefore, there is an increasing interest in using FACTS devices to aid in damping of these oscillations. In This paper, UPFC is used for damping oscillations and to enhance the transient stability performance of power systems. The controller parameters are designed using an efficient version of the Takagi-Sugeno fuzzy control scheme. The function based Takagi-Sugeno-Kang (TSK) fuzzy controller uses. For optimization parameters of fuzzy PI controller, the GA, PSO and HGAPSO algorithms are used. The computer simulation results, the effect of UPFC with conventional PI controller, fuzzy PI controller and intelligent controllers (GA, PSO and HGAPSO) for damping the local-mode and inter-area mode of under large and small disturbances in the four-machine two-area power system evaluated and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UPFC
  • conventional and fuzzy PI controller
  • transient stability
  • optimization algorithms (GA
  • PSO and HGAPSO)