نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 مربی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

این مقاله یک توپولوژی سوییچینگ نرم جدید برای کاهش تلفات در یک فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه پیشنهاد می‌‌کند. تکنیک سوییچینگ نرم نه تنها سبب کاهش در تلفات سوییچینگ و تلفات حرارتی می‌گردد بلکه همچنین امکان عملکرد در فرکانس بالا و بدون اسنابر را فراهم می‌آورد. عملکرد و بازده مناسب مدار و همچنین کاهش تداخل الکترومغناطیسی (EMI) نیز حاصل می‌شود. یک اینورتر رزونانس لینک dc با استرس ولتاژ پایین برای مبدل قدرت فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه به کار می‌رود. فرض می‌شود که فیلتر قدرت اکتیو شنت به باری متصل شده است که می‌‌تواند نامتعادل باشد و جریانهای هارمونیکی از شبکه بکشد. تئوری p-q برای کنترل فیلتر قدرت اکتیو شنت به کار می‌رود. این روش کنترلی به طور موثر جریان هارمونیکی یکسوکننده با بارهای خازنی و القایی را جبرانسازی می‌کند و همچنین می‌تواند جریانهای هارمونیکی بارهای غیرخطی دیگر را جبرانسازی نماید. همچنین این روش کنترلی ضریب توان منبع را به طور موثر بهبود می‌دهد. توپولوژی پیشنهادی و اصول عملکرد روش کنترلی با جزئیات بیشتر بررسی می‌‌شود و در نهایت امکان انجام این طرح با مطالعات شبیه سازی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Soft-Switched Three-Phase Four-Wire Shunt Active Power Filter

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Moradian 1
  • Khalil Rahimi 2
  • Majid Pakdel 2

1 Assistant prof./Islamic Azad University, Najafabad Branch

2 Instructor /Islamic Azad University - Najafabad Branch

چکیده [English]

This paper presents a new soft switched topology for losses reduction in a three-phase four-wire shunt active power filter (SAPF). The soft-switching technique not only offers a reduction in switching loss and thermal requirement, but also allows the possibility of high frequency and snubberless operation. Improved circuit performance and efficiency as well as reduction of EMI emission can be achieved. The resonant dc link inverter with low voltage stress is used for power converter of a three-phase four-wire shunt active power filter. It is assumed that the active power filter is connected to a load that can be unbalanced and may also draw harmonic currents. The p-q theory is used for controlling the SAPF. The proposed topology and operation principle of the control method is discussed in detail, finally the feasibility of such a scheme is demonstrated through simulation studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft-switched
  • Active power filter

Citation: M. Moradian, K. Rahimi, M. Pakdel, “A new soft-switched three-phase four-wire shunt active power filter”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 1, no. 2, 2, pp. 59-65, Sept. 2010 (in Persian).