ارتقاء مقاومت تخمین حرکت در برابر نویز و اختلالات شدت روشنایی در دنباله تصاویر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

تخمین و جبران حرکت از مراحل اساسی استانداردهای کدگذاری ترکیبی ویدئوی دیجیتال هستند. روش تطبیق بلوک به دلیل سادگی ساختار، روش غالب در تخمین حرکت در فن‌آوری ویدئوی دیجیتال است. از آغاز دهه نود میلادی روش تخمین حرکت مبتنی بر مش به دلیل به‌کارگیری مدلهای حرکت کامل‌تر و عدم بروز ضایعات بلوکی در آن، مورد توجه محققین قرار گرفته است. با وجود برتری کیفی روش مبتنی بر مش، بخصوص در نرخ بیتهای کم و با موضوعهای دارای انعطاف، این روش دارای مشکلات اساسی چون انتشار خطا و افت کیفیت در شرایط نویزی و با تغییرات روشنایی است. در این مقاله جهت ارتقاء عملکرد روش تخمین مبتنی بر مش از نظر مقاومت در برابر نویز و اختلال روشنایی، استفاده از درونیابی وفقی بردارهای حرکت پیشنهاد شده است. شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهند که راهکار پیشنهاد شده نه تنها منجر به بهبود مقاومت تخمین حرکت مبتنی بر مش می‌گردد، بلکه در مقایسه با روش تطبیق بلوک نیز از مقاومت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of Motion Estimation Robustness Against Noise and Brightness Variations in Digital Image Sequences

نویسنده [English]

  • Homayoun Mahdavi-Nasab
Assistant Professor/Islamic Azad University – Najafabad Branch
چکیده [English]

Motion estimation and compensation are main stages in hybrid video coding standards. Due to structural simplicity the block-matching motion estimation is the most used method in digital video technology. In recent years the mesh-based motion estimation is considered by the researchers because of its more complex motion models and lack of blocking artifacts. However, mesh-based motion estimation suffers from error propagation and weak performance in noisy and brightness varying conditions. In this paper motion adaptive interpolation functions are proposed for the mesh-based motion estimation to overcome these problems. The simulation results show the better robustness of the proposed scheme against noise and brightness variations, not only regarding to mesh-based but also block-matching motion estimation techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motion estimation
  • mesh
  • block-matching
  • Interpolation
  • brightness variation