حذف بار بهینه در سیستم‌های تجدید ساختار یافته و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از روش پیشگویی و تصحیح نقطه درونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار/دانشگاه شهرکرد

چکیده

دراین مقاله ابتدا مقدمه‌ای در مورد بازار برق در سیستم‌های تجدید ساختار یافته و بارزدایی بهینه با روش نقطه درونی در اینگونه سیستم‌ها ارائه و در ادامه روش پیشگویی و تصحیح نقطه درونی مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی یک شبکه 6 شینه IEEE، پخش بار بهینه با استفاده از نرم افزار PSAT مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه با معرفی قراردادهای دوجانبه در سیستم‌های تجدید ساختار یافته، روش ارائه شده به منظور پیاده‌سازی حذف بار بهینه در شبکه‌ 30 شینه IEEE به کار گرفته می‌شود. در این راستا، عوامل موثر بر تغییرات الگوی حذف بار از قبیل تغییرات قیمت گذاری، پرشدگی خطوط ( ناشی از حذف یک یا چند خط) و حداکثر حذف بار مجاز در هر شین به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل قرار می‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Load Shedding in Deregulated System and Consideration of Effective Factors by Using a Predictor-Corrector Interior-Point Method (IPM).

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Afshari 1
  • Saeed Abazari 2
1 MSc/Islamic Azad University – Najafabad Branch
2 Assistant Professor/Shahrekord University
چکیده [English]

In this paper, intifially an introduction is presented about Electric Power market in deregulated system and load shedding by interior-point method in these systems. Then, predictor-corrector of IPM is considered and by consideration of the IEEE 6 busbar network, distribution of load by using software (PSAT) will be considered. Then, with introduction of bilateral contracts in organized renewal system, the proposed method is applied to make optimal load shedding in the IEEE 30 busbar network. In this direction, the effective factors on changes of load- shedding model are analyzed completely. Some of factors are price changes, congestion lines (result from emitting of one or more lines) and maximum load-shedding limit in each bus bar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal load shedding
  • interior point method