کنترل سرعت بدون سنسور موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

امروزه به دلیل سادگی ساختمان و بازده زیاد، کاربرد موتورهای سنکرون مغناطیس دائم به سرعت در حال افزایش است. از جمله کاربردهای این موتور استفاده در تجهیزات درایو است. مشکلات کنترل در درایوهای بدون سنسور و با لحاظ نویز و اختلال بیشتر است. خصوصا در سرعت‌های خیلی زیاد، این مشکلات افزایش می‌یابد. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته مدل جدیدی برای تخمین سرعت و وضعیت ارائه شده است که دقت تخمین را بهبود داده است. نتایج برای سه نوع بار فن/پمپ، مجموعه موتور/ ژنراتور و بالا برنده بررسی و ارائه شده است.
          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensorless Speed / Position Estimation for Permanent Magnet Synchronous Machine via Extended Kalman Filter

نویسندگان [English]

  • Meherdad Jafarboland 1
  • Ehsan Babaei 2
1 Associate Professor/Malek-ashtar University of Technology - Isfahan
2 MSc/Islamic Azad University – Branch Najafabad
چکیده [English]

Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSM) are increasingly used because of their advantages over other machines, which include compactness, high efficiency, and well developed drives.. The substitution of the position sensors by advanced algorithms embedded in the controls hardware and software has been investigated for the last couple of decades. This Paper presents the modeling, analysis, design and experimental validation of a robust sensor less control method for PMSM based on Extended Kalman Filter. The position/speed sensor less control scheme along with the power electronic circuitry is modeled. The performance of the proposed control is assessed and verified for different types of dynamic and static torque loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permanent magnet synchronous machine
  • Extended Kalman Filter
  • sensor less control
  • speed/position estimation