نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشگاه اصفهان

2 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

یکی از اصول اساسی در سیستم‌های قدرت پایداری ولتاژ و فرکانس می‌باشد. بارزدایی یکی از آخرین اقدامات کنترلی جهت حفظ پایداری سیستم قدرت می‌باشد. از آنجایی که روشهای بارزدایی سنتی تا حدی زمانبر و غیردقیق هستند، در این مقاله یک روش بارزدایی تطبیقی سریع و بهینه به کمک شبکه‌های عصبی برای حل مشکل مزبور ارائه شده است. کل توان تولیدی و نرخ کاهش فرکانس به عنوان ورودیهای شبکه عصبی انتخاب شده‌اند. این روش بر روی سیستم قدرت نیواینگلند تست شده است. نتایج شبیه‌سازی بیانگر قدرت این روش بارزدایی برای حل مشکلات موجود در روشهای بارزدایی سنتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptive Load Shedding Analysis in Power Systems by Using Artificial Neural Network

نویسندگان [English]

  • Rahmatolah Hooshmand 1
  • Majid moazzami 2

1 Associate Professor/University of Isfahan

2 Assistant Professor - Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The stability of frequency and voltage is one of the basic principles in the power systems. One of the latest control measures for power system frequency control and stability is load shedding. A fast and optimal adaptive load shedding method using Artificial Neural Networks (ANN) is presented in this paper. In this paper, the total power generation and the total existing load in power system were selected as the ANN inputs. This method has been tested on theNew England test system. The simulation results show the ability of this frequency control algorithm for optimal solving problem related to conventional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power system stability
  • adaptive load shedding
  • Artificial Neural Networks