نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد /دانشگاه علم و صنعت

2 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

حضور تنش‌های روی محور توربین- ژنراتور که محصول بروز اغتشاش در سیستم‌های قدرت هستند، باعث کاهش عمر مفید محور می‌شود. در این مقاله میراسازی سریع و کنترل این تنش‌ها، با کمک پایدارسازهای نوین محقق می‌گردد. پایدارساز ترکیبی در این مقاله بر روی سیستم تحریک ولتاژ ژنراتور و سیستم کنترلی خط انتقال جریان مستقیم عمل می‌کند؛ در تنظیم پارامترهای این پایدارساز از الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تنش‌ها، یاری گرفته می‌شود که تاثیر این پایدارساز را چندین برابر می‌نماید. همچنین در کنترل بهتر این پایدارساز از روش کنترل منطق فازی استفاده می‌شود که تاثیر قابل توجهی در کنترل تنش‌های به وجود آمده در سیستم مورد مطالعه دارد. نتایج شبیه‌سازی موید تاثیر پایدارسازهای طراحی شده در کنترل گشتاورهای پیچشی روی محور توربین- ژنراتور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Damping Torsional Torques in Turbine-Generator Shaft by Novel PSS Based on Genetic Algorithm and Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Abbas Shoulaie 1
  • Mohammad Bayati-Poudeh 2
  • Ghazanfar Shahgholian 3

1 Professor/Iran University of Science and Technology

2 Islamic Azad University - Najafabad Branch

3 Assistant Professor/Islamic Azad University - Najafabad Branch

چکیده [English]

Torsional torques on turbine-generator shaft which are yields of disturbances in power systems, can reduce the useful lifetime of shaft. In this paper, these oscillations will be damped and controlled by novel Power System Stabilizers (PSSs). Complex PSS which is used in this paper will act on the excitation system in generator set and also on the controller of in High Voltage Direct Current (HVDC) system. This PSS uses three terms (generator angle deviation, frequency oscillation and capacitor voltage deviation in HVDC system) of the study system which includes two ties AC and DC. This is the reason that this PSS is named novel one against the conventional PSSs. In order to adjust the PSS parameters to damp the oscillations, genetic algorithm is used. To improve the application of this PSS, fuzzy logic control methods are also used which has notable effect on controlling the oscillations in study system. The simulation results show the effectiveness of designed PSS in controlling the torsional torques in turbine-generator shaft.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power System Stabilizer
  • torsional torques
  • turbine-generator shaft
  • Genetic Algorithm
  • fuzzy logic

Citation: A. Shoulaie, M. Bayati-Poudeh, G. Shahgholian, “Damping torsional torques in turbine-generator shaft by novel PSS based on genetic algorithm and fuzzy logic”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 1, no. 2, pp. 3-10, Sept. 2010.