نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد /دانشگاه آزد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی

چکیده

استفاده وسیع از شبکه‌های باند وسیع، محققان و تولیدکنندگان را به سمت بهسازی و توسعه این گونه شبکه‌ها تشویق نموده است. این امر بدون مطالعه و دقت در طراحی و نوع پیاده‌سازی این سیستمها امکان‌پذیر نیست. معرفی تکنولوژی وایمکس به دنیای ارتباطات نیز، تلاش پژوهشگران به سمت بهبود این شبکه‌های باند وسیع و پر‌طرفدار را برانگیخته است. لذا این مقاله با شبیه‌سازی لایه فیزیکی یک سیستم وایمکس، بر مبنای استاندارد IEEE 802.16-2004، امکان ارسال و بازسازی اطلاعات و تصاویر ویدئویی با سیگنال به نویز و نرخ خطای بیتی مورد قبول را فراهم می‌کند. این شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار MATLAB صورت گرفته و به منظور رسیدن به کیفیت و ضریب نفوذ مطلوب در شبکه‌های وایمکس طراحی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که چگونه یک فایل ویدئویی با فرمتavi  پس از ارسال در یک محیط مجازی منطبق بر استاندارد، در مدولاسیونهای 2-PAM و 64-QAM با کیفیت مورد قبولی بازسازی شده و چگونه می‌توان با استفاده از PSNR تصاویر، مدولاسیون و کدینگ وفقی را اعمال کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of IEEE 802.16 PHY Layer for Video Transmission

نویسندگان [English]

  • Ehsan Beitmashal 1
  • Mohsen Ashourian 2
  • Houshang Kazemi 3

1 MSc/Islamic Azad University, Najaf Abad Branch

2 Assistant Professor/Islamic Azad University, Majlesi Branch

3 Assistant Professor/Islamic Azad University, Majlesi Branch

چکیده [English]

Widespread employment of broadband networks, have been widely excited researchers and producers to develop and optimize this type of networks. This process is not possible, without study and deep preciseness in designing and type of the implementation of system. Recently introducing Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) in communication world is invigorating researchers to devote their attempts in way of optimizing this favorite broadband networks. So in this paper, the possibility of transmission and regeneration of information and video pictures with acceptable signal to noise ratio(SNR) and bit error rate(BER) is provided by simulating physical layer of WiMAX system according to the IEEE 802.16-2004 standard. This simulation is done with MATLAB software and designed for approaching to appropriate quality and throughput in WiMAX networks. Simulation results shows that how video file in 'avi' format have been regenerated with an admissible quality after transmission in virtual designed space based on standard tested with 2-PAM and 64-QAM modulation techniques, simulation also shows how we can use peak signal-to-noise ratio (PSNR) of pictures in adaptive modulation and coding (AMC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • WiMAX
  • IEEE 802.1 Physical
  • Layer
  • adaptive
  • Modulation
  • OFDM