درایوهای موتور القایی تکفاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

در این مقاله سعی شده است به طور مختصر موتورهای القایی تکفاز گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شوند. همچنین مروری بر مبدلهای مختلف مورد استفاده برای کنترل سرعت و راندمان موتور القایی تکفاز شده و معایب و محاسن آنها به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. با مقایسه توپولوژیهای گوناگون مشخص می‌شودکه اینورتر PWM فرکانس متغیر بهترین انتخاب برای کنترل موتور القایی تکفاز است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-Phase Induction Motor Drives

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Arab Markadeh 1
  • Aioob Babasalari 2
1 Associate Professor/Shahrekord University
2 MSc /Islamic University, Najaf Abad Branch
چکیده [English]

The lack of variable-speed drives for two (single) induction motor is a reality. This article attempts mainly to investigate the reasons for this lack of variable – speed drives. This paper deals with literature survey of various existing converter topologies, which have been proposed for adjustable speed single phase induction motor drives. Various converter topologies have been compared in this paper. Among these converter topologies, the adjustable frequency PWM inverter is the best choice for single-phase induction motor drives. However, adjustable-frequency drives have not been widely used with single-phase Induction motors. The open-loop constant V/F control law cannot be used with the single-phase induction motor drives as it is used with three phase motors. The variation of the operating frequency at lower speed range with constant load torque causes variation in motor's slip. A constant V/F control is suitable only over the upper speed range.                                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single Phase Induction Motor
  • Vector control