نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

در این مقاله یک مبدل DC-DC برای کاربردهای ولتاژ قوی و توان زیاد پیشنهاد شده است. مبدل جدید از نوع کلید‌زنی در جریان صفر است. این مبدل از پارامترهای غیر‌ایده‌آل ترانسفورمر (نظیر سلف نشتی و خازن پراکندگی) به عنوان المانهای رزونانس استفاده می‌کند. از کنترل PWM شیفت فاز با فرکانس ثابت برای حصول کلیدزنی نرم استفاده شده است. در این مبدل تمام سوییچ‌ها در شرایط ZCS خاموش می‌شود، همچنین از یک مدار چند‌برابر‌کننده ولتاژ در طرف ثانویه ترانسفورمر استفاده شده تا علاوه بر کاهش نسبت دور ترانسفورمر، ولتاژ روی دیودهای یکسو‌ساز نیز کاهش یابد. در این مقاله تحلیل حالت دائمی مبدل ارائه و مهمترین خصوصیات آن بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های ارائه شده عملکرد صحیح مبدل را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of a New Current Fed Converter With Zero Current Switching Conditions

نویسندگان [English]

  • Bahador Fani 1
  • Majid Delshad 2

1 Assistant Professor/Islamic Azad University/Najafabad Branch

2 Assistant Professor/Islamic Azad University, Khorasgan Branch

چکیده [English]

In this paper a new soft switching current-fed converter for high voltage high power applications is presented. This converter utilizes parasitic components of high voltage transformers as resonant elements and employs fixed frequency phase shift PWM control to implement soft switching condition, so the implementation of control circuit is easy and cheap. Every six switches turn on at zero current condition (ZCS) and it has high efficiency. The detailed steady state analysis of the converter is presented by computer simulation and analytical method. Finally the experimental results certificate analysis and simulation results of this converter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current-fed converter
  • zero current condition (ZCS)
  • resonant