نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 کارشناسی ارشد /شرکت خدمات انفورماتیک ایران

3 کارشناسی ارشد /شرکت مهندسی رستافن ارتباط

چکیده

در این مقاله با توجه به محدودیتهای تزویج و نیز محدودیتهای ساخت در ساختارهای ریز نوار، ساختار خط نواری سه‌لایه معرفی شده و با توجه به قابلیتهای این ساختار سه لایه، ساختارهای جدید و فشرده‌ای از فیلترهای پهن‌باند بر پایة پله‌های امپدانسی و خطوط تزویج‌شده مایکروویوی به عنوان قسمتهای معکوس‌کنندة امپدانس و تشدید‌کننده‌های چند مودی ارائه شده است. با کمک این ساختار چند نوع فیلتر پهن‌باند خط نواری GHz 2-6 طراحی و شبیه‌سازی گردیده و تکنیکهای مؤثری جهت کاهش تشدیدهای مجازی و نیز بهبود شیب لبه باند عبور فیلتر ارائه شده و در نهایت به عنوان نمونه یک فیلتر پهن‌باند ساخته شده است. کارآیی روش ارائه‌شده از طریق شبیه‌سازی و اندازه‌گیری مشخصات نمونه ساخته شده نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design, Simulation and Fabrication of a Wideband Filter Using Multi-Mode Resonators in Three Layer Stripline Structure

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karimiyan 1
  • Pedram Seyed eftetahi 2
  • Amir Mohammad Khezri 3

1 MSc/Islamic Azad University - Najafabad Branch

2 Iran Information Services Company

3 MSc/Rastafan Ertebat Company

چکیده [English]

In this paper, in order to overcome the coupling and fabrication constraints of microstrip structures, 3 layer stripline structure be introduced and based on impedance steps and microwave coupled lines as impedance inverters and multi mode resonators, new and miniaturized structures are proposed. Using this structure, several 2-6 GHz wideband filters has been designed and simulated, and some effective techniques to reducing virtual resonances and improving slope of filter introduced. Finally, a wideband filter is fabricated and using simulation and measurement, efficiency of method is shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stripline
  • tree-layer stripline
  • multi-mode resonators
  • Coupling
  • virtual resonance
  • slope of filter