نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

2 دانشجوی دکترا/دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله فیلترهای اکتیو قدرت را جهت افزایش کیفیت توان سیستمهای صنعتی در حضور آلودگیهای هارمونیکی مورد بررسی قرار می‌دهد. فیلتر اکتیو قدرت موازی جهت بهبود ضریب توان پیشنهاد گردیده، راهکار استخراج سیگنال مرجع مطرح و نتایج عملی یک نمونه با توان دو کیلووار- هارمونیک ارائه می‌گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of a Shunt Active Power Filter for Enhancing Power Quality

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mahdavian 1
  • Masoud Jabbari 2

1 Islamic Azad University - Naein Branch

2 PhD Condidate/Isfahan University

چکیده [English]

This paper presents analysis of active power filters for enhancing power quality of industrial systems in presence of harmonical pollutions. Shunt active power filters proposed for improving power factor, the method of extracting the reference current is presented, and, experimental results of 2 KVAR prototypes are demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active power filter
  • Power Quality
  • Harmonic
  • compensation