کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3 دانشیار/دانشگاه شهرکرد

چکیده

از آنجایی که گشتاور یک ماشین القایی توسط جریان ماشین و شار فاصله هوایی تعیین می گردد، کنترل مستقیم جریان به جای ولتاژ بسیار مناسب به نظر می رسد. همچنین مدولاسیون بردار فضایی (SVM) روش برتری برای اینورترها ی منبع جریان از نظر کاهش هارمونیک های مرتبه پایین، فرکانس کلیدزنی پایین تر و پیاده سازی آسان تر می باشد. این مقاله به معرفی مدولاسیون  بردار فضایی برای اینورتر منبع جریان می پردازد. سپس با کنترل برداری ماشین القایی تغذیه شده با اینورتر منبع جریان، نتایجی ارائه می کند که برتری مدولاسیون SVM را از جهت پاسخ دینامیکی سریع و کنترل ساده تر گشتاور به اثبات می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modulation of Current Source Inverter

نویسندگان [English]

  • Golam Reza Arab Markadeh 1
  • Forugh Taki 2
  • Saeed Abazari 3
1 Associate Professor/Shahrekord University
2 MSc/Isalamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan
3 Associate Professor/Shahrekord University
چکیده [English]

Direct torque control with Current Source Inverter (CSI) instead of voltage source inverter is so appropriate because of determining the torque of induction motor with machine current and air gap flux. In addition, Space-Vector Modulation (SVM) is a more proper method for CSI because of low order harmonics reduction, lower switching frequency and easier implementation. This paper introduces the SVM method for CSI and uses the proposed inverter for vector control of an induction motor. The simulation results illustrate fast dynamic response and desirable torque and speed output. Fast and accurate response to changes of speed and load torque reference completely proves the prominence of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • current source inverter
  • space-vector modulation
  • Vector control