مروری بر سیستم‌های معلق مغناطیسی با تاکید بر تعلیق الکترودینامیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترا/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 استادیار /دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه استفاده از سیستم‌های ریلی معلق مغناطیسی در حوزه حمل و نقل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. معلق بودن وسیله در سیستمهای ریلی معلق مغناطیسی به خاطر ایجاد دو میدان مغناطیسی در فاصله نزدیک به هم و در نتیجه دافعه و یا جاذبه بین آنها می‌باشد. در ایران بررسی انواع سیستم‌های مغناطیسی موجود و کاربرد آنها بویژه در سیستم‌های حمل و نقل چندان مورد توجه قرار نگرفته و ویژگی‌ها و مشخصات هریک از این سیستم‌ها با جزئیات بیشتر در جایی مطرح نشده است. این مقاله به مرور تحقیقات و مطالعات گذشته در خصوص کاربردها، مشخصات و ویژگی‌های این سیستم‌ها پرداخته و مقایسه‌ای بین آنها ارائه می‌نماید. همچنین تجهیزات و وسائلی که به عنوان تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی رفتار سیستمهای تعلیق مغناطیسی با تاکید بر تعلیق الکترودینامیکی ساخته شده است را معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overview of Magnetic Levitation Systems with Emphasis on Electrodynamic Suspension

نویسندگان [English]

  • Abbas Najjar-Khodabakhsh 1
  • Mohammad Reza Moradian 2
  • Bijan Moaveni 3
1 PhD Condidate/Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 PhD Condidate/Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Nowadays, the use of magnetic levitation systems has made attention in transportation. Suspension is caused by two magnetic fields in the near distance and thus the repulsion and attraction induced between them. In Iran, different types of magnetic systems and their applications, especially in the transportation system were not considered deeply and the features and specifications of each of these systems is not discussed yet. In this article we want to review past research and studies on the applications and the characteristics of these systems to fully express and we do compare them with each other. We also offer the laboratory equipment for study the behavior of magnetic suspension systems with emphasis on electrodynamic suspension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic levitation rail
  • electrodynamic levitation