کنترل سرعت موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریسی با ولتاژ ورودی نامتعادل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد /دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار /دانشگاه شهرکرد

3 استادیار /دانشگاه شهرکرد

4 استاد /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

چکیده

مبدل ماتریسی یک مبدل تبدیل انرژی مستقیم با ضریب توان ورودی بالا است. به دلیل این که در مبدل ماتریسی المان ذخیره کننده انرژی وجود ندارد، مشخصه‌های خروجی با اغتشاش در ولتاژ ورودی دچار تنزل می‌گردند. مطالعات زیادی به منظور رفع این مشکل انجام شده است. در این مقاله عملکرد مبدل ماتریسی کنترل شده با روش Venturini در شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولتاژ خروجی مبدل تخمین زده ‌شده و یک روش جبران‌سازی مبتنی بر کنترلر PI به منظور حذف اثرات منفی هارمونیک‌های موجود در ولتاژ ورودی در پیشنهاد شده است. استفاده از این روش هارمونیک‌های خروجی را کاهش داده و پایداری کنترل ولتاژ و جریان بار را تضمین می‌کند. مبدل ماتریسی برای تغذیه موتور القایی استفاده می‌شود که ولتاژ مرجع برای مبدل به‌وسیله یک کنترلر مبتنی بر خطی‌سازی با فیدبک ورودی- خروجی محاسبه می‌گردد. به منظور اثبات نقاط قوت روش جبران‌سازی مطرح شده نتایج شبیه سازی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speed Control of Induction Machine Based on Matrix Converter with Unbalanced Input Voltage

نویسندگان [English]

  • Malek Mohammadrezaei 1
  • Gholam Reza Arab 2
  • Arash Daghighi 3
  • Jafar Soltani 4
1 MSc/Shahrekord University
2 Associate Professor/ Shahrekord University
3 Assistant Professor/Shahrekord University
4 Professor/ Islamic Azad University, Khomeinishahar Branch
چکیده [English]

Matrix Converter (MC) is a direct energy conversion device with high input power factor. As a device without dc link elements, its output characteristic and reliability can be degraded by ac line side disturbances. This has attracted many researchers to make efforts to solve this problem. In this paper, under unbalanced input voltage conditions, behaviors of the MC controlled with Venturini method are analyzed. The output voltage is estimated and a PI controller compensation method to prevent negative effects of the input voltage harmonics is proposed. Using this technique, output harmonic contents are reduced and stable control of the load voltages and currents is ensured. The MC is used for fed induction motor that reference voltage for converter is computed with controller based on input-output feed-back linearization. Simulation results are presented in the paper to verify effectiveness of the approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • matrix converter
  • venturini method
  • unbalanced input voltage
  • Compensation