تحلیل و ارزیابی سیستم کنترل هیبرید در جبرانگرهای سنکرون استاتیکی توزیع بر پایه مبدلهای منبع جریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

2 کارشناسی ارشد /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

3 کارشناسی ارشد - شرکت توزیع برق استان اصفهان

چکیده

با پیشرفت سریع فن‌آوری در فرآیندهای کنترل، مشتریان بزرگ صنعتی تقاضامند کیفیت توان بیشتر می‌باشند. جهت دستیابی به این منظور از ادوات FACTS بهره گرفته شده است. یکی از انواع این جبرانگرها، D-Statcom می‌باشد که برای غلبه بر مشکلات کیفیت توان موجود در سیستمهای توزیع از آن استفاده می‌گردد. در این مقاله پس از بررسی ساختار جبرانگر سنکرون استاتیکی توزیع، مدلسازی آن توسط معادلات حالت صورت گرفته و برای دستیابی به سیستم کنترل بهینه از تلفیقی از سیستم کنترل حالت و d-q استفاده می‌کنیم. این روش جدید قادر است با نمونه برداری مستقیم از پارامترهای شبکه، سرعت پاسخ جبرانگر به اغتشاشات نسبت به سیستم‌های کنترل مرسوم ‌را به نحو مطلوبی افزایش دهد. ارائه نتایج شبیه سازی دلیلی بر کارآئی سیستم مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment and Analyze Hybride Control System in Distribution Static Synchronous Compensator Based Current Source Converter

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Zanjani 1
  • Zahra Azimi 2
  • Mostafa Azimi 3
1 Instructor/Islamic Azad University - Najafabad Branch
2 MSc/Islamic Azad University - Najafabad Branch
3 Isfahan Province Electricity Distribution Company (EPEDC)
چکیده [English]

With the rapid technology advancement in control processes, electric utilities are experiencing more demanding requirements on the power quality from the large industrial power consumers. For achieved this purpose use of FACTS devices. One of kind compensator is D-Statcom, using in distribution system for conquest of power quality problem. This paper presents system modeling and control design techniques of distribution static synchronous compensator. For reach an optimal design, using a hybride state-feedback and d-q control systems. Using direct sampling on network parameter, than conventional control system, as well as fast dynamic responses are achieved. The derived simulations are tried to verify the result of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution static synchronous compensator (D-Statcom)
  • current source converter
  • state feedback control system
  • d-q control system