نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استاد/دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

3 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

در این مقاله روشی برای ترکیب مسئله جایابی ساختارهای ویژه با محدودیت  هنگامی که متغیرهای حالت قابل اندازه‌گیری نیستند پیشنهاد می‌گردد. در این وضعیت استفاده از فیدبک حالت مجاز نمی‌باشد، بنابراین از فیدبک خروجی استفاده می‌گردد. بر طبق نامساوی ماتریسی خطی بهبود یافته و روش پارامتری جایابی ساختار ویژه، روشی مبتنی بر یک نامساوی ماتریسی خطی ارائه می‌گردد. این نامساوی ماتریسی خطی به راحتی با استفاده از LMI toolbox یا YALMIP قابل حل می‌باشد. مثالی نیز برای بیان قابلیت این روش ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Combined Enhanced LMI Charactrization and Parametric Eigenstructure Assignment Using Static Output Feedback

نویسندگان [English]

  • Amir Parviz Valadbeygi 1
  • Ali Khaki Sedigh 2
  • Saeed Hosseinnia 3

1 Najaf Abad Branch, Islamic Azad University

2 Professor/K.N. Toosi University of Technology, Tehran

3 Assistant Professor/Najaf Abad Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

This paper proposes mixed eigenstructure assignment with H∞ constraint when the states are not measurable. In this case, full state feedback is not permissible. So eigenstructure assignment by output feedback is considered. According to enhanced linear matrix inequality (LMI) and parametric eigenstructure assignment, we propose a method in terms of linear matrix inequality (LMI). This LMI can be easily solved by the Yalmip or LMI toolbox.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eigenstructure assignment
  • output feedback
  • LMI
  • Conrol