نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 مربی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 استادیار/دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله روشی جدید، برای حذف محدودیت اساسی تقسیم‌کننده توان ویلکینسون ریزنوار نامتوازن با نسبت تقسیم بالا، یعنی پهنای کم خط ریزنوار مورد نیاز برای تحقق این تقسیم کننده توان معرفی می‌شود. در روش پیشنهادی به جای استفاده از خطوط مجزای ریزنوار در تقسیم کننده توان ویلکینسون، از خطوط تزویج شده نامتقارن ریزنوار استفاده می‌شود. نتایج بررسی‌های انجام شده در این گزارش حاکی از این حقیقت است که در تقسیم‌کننده توان ویلکینسون پیشنهادی، دامنه ولتاژ مربوط به مود  نسبت به دامنه ولتاژ مربوط به مود  در امتداد خطوط تزویج شده نامتقارن بزرگتر است. بنابراین با داشتن اطلاعات مربوط به مود ، طراحی اولیه تقسیم‌کننده توان ویلکینسون بر اساس این اطلاعات انجام می‌شود و مقادیر اولیه‌ای برای ابعاد فیزیکی خطوط تزویج شده ریزنوار نامتقارن به دست می‌آید. سپس با استفاده از این مقادیر اولیه، ساخت تابع خطای مناسب و بهینه‌سازی مختصر آن مقادیر نهایی ابعاد خط تزویج شده نامتقارن به دست می‌آیند. در نهایت تقسیم‌کننده توان ویلکینسون طراحی شده توسط نرم افزار HFSS شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی بیانگر مطلوب بودن ساختار پیشنهادی و مناسب بودن روش طراحی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Unequal Wilkinson Power Divider Using Asymmetric Microstrip Parallel Coupled Lines

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradian 1
  • Saeed Nasri 2
  • Majid Tayarani 3

1 Assistant Professor/Najafabad Branch, Islamic Azad University

2 Instructor/Najafabad Branch, Islamic Azad University

3 Assistant Professor/Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

An effective method is introduced to overcome the narrow strip width in unequal Wilkinson power divider with high dividing ratio. In the proposed Wilkinson power divider, the separated microstrip lines are replaced by a uniform asymmetrical microstrip coupled lines. To design the power divider, a suitable error function is defined and then minimized which led to the final dimensions of the proposed unequal Wilkinson power divider. A sample of the proposed power divider with 4:1 dividing ration is designed and simulated, which indicate the effectiveness of the proposed power divider and its design method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unequal Wilkinson power divider
  • asymmetrical coupled lines
  • Optimization