نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد - شرکت گاز استان اصفهان

2 کارشناس ارشد/دانشگاه امین فولادشهر اصفهان

3 دانشیار/دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله، نتایج جدیدی درزمینه کنترل سرج کمپرسورهای گریز از مرکز ارائه می‌گردد. سرج پدیده ناپایداری جریان گاز در کمپرسور است که خسارات بسیار شدیدی به تجهیزات کمپرسور وارد می‌کند. جلوگیری از پدیده سرج امروزه یکی از مسائل مهم در صنعت نفت و گاز، به ویژه در هنگام کاهش فلو یا برگشت گاز در خطوط لوله سراسری انتقال گاز به شمار می‌رود و نشان داده می‌شود که روش کنترل فعال سرج در مقابل روش کنترلی آنتی سرج، دامنه پایداری را وسیع‌تر می‌کند. ایده‌ای که در این تحقیق به اجرا درآمده است، کنترل فعال سرج بر اساس منطق فازی است. با استفاده از کنترل‌کننده  فازی علاوه بر جلوگیری از ایجاد هرگونه ناپایداری در کمپرسور بهبود وضعیت کمپرسور و افزایش محدوده عملکرد کمپرسور نیز محقق شده است. نتایج شبیه‌سازی در خط سرج‌های مختلف کاملاً رضایت بخش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improvement of Performance Range of Centrifugal Compressors Gas by Surge Line Modification Using Active Controller Based on Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Pezhman Mohammadi 1
  • Maryam Jedi 2
  • Farid Sheikholeslam 3
  • Mostafa Ghayour 3

1 MSc/Responsible of Dispatching and Stations Monitoring, Esfahan Gas Company

2 MSc/Fooladshahr University of Amin

3 Associated Professor/Esfahan University of Technology

چکیده [English]

In this work, surge of prevention is a critical problem in oil and gas industries, particularly when return gas flow or gas flow reduces in transportation of gas pipelines. This paper is illustrated new results about surge control of centrifugal compressors .surge phenomenon is flow unsteady state in compressors which causes damages seriously in compressor construction. Furthermore, it also demonstrates in comparison with anti surge control ،active surge control expands stability range.Active surge control which based on fuzzy logic،is the main idea that used in this investigation. Using fuzzy controller causes an improvement in compressor's condition and increase performance range of the compressor, in addition to prevention of any instability in compressor. The simulation results is also satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability
  • Surge
  • active surge control
  • fuzzy logic
  • centrifugal compressors