یک پروتکل مسیریابی مطمئن برای شبکه‌های خودرویی بی سیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 استاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 کارشناس ارشد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

ایجاد ارتباط مخابراتی بین خودروها و همچنین بین خودرو و تجهیزات کنار جاده‌ای، موسوم به شبکه‌های خودرویی بدون سازماندهی (VANET)، در سالهای اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این شبکه‌ها به دلیل ویژگی دینامیک بودن و تغییرات سریع ساختار شبکه تا حدی شبیه شبکه‌های متحرک بدون سازماندهی (MANET) می‌باشند. تحرک سریع گره‌ها و همچنین محدودیتهای منابع شبکه، مسیریابی را به یکی از مشکلترین مباحث مطرح در VANET نموده است. بنابراین ارائه یک الگوریتم مسیریابی پایدار و مطمئن برای VANET، یکی از گامهای اساسی تحقق مخابرات خودرویی می‌باشد. در این مقاله، یک پروتکل مسیریابی دوگامه مبتنی بر الگوریتم AODV برای شبکه‌های خودرویی ارائه شده است. ابتدا گره‌ها با توجه به اطلاعات تحرک، مانند سرعت و جهت حرکت، دسته‌بندی می‌شوند. در صورت موفق نبودن مسیریابی، در گام دوم دسته‌بندی بر مبنای اطلاعات "طول عمر تخمینی لینک" (LET) صورت می‌گیرد. هدف پروتکل ارائه شده افزایش پایداری الگوریتم مسیریابی،به کمک انتخاب مسیرهایی با طول عمر بالا و کاهش قطعی مسیرهاست. نتایج شبیه سازی با NS-2 و مقایسه با الگوریتمهای DSR و AODV نشان می‌دهد که پروتکل پیشنهادی علاوه بر افزایش ضریب دریافت بسته‌های داده، سربار کنترلی مسیریابی را نیز کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reliable Routing Protocol for Wireless Vehicular Networks

نویسندگان [English]

  • Mohsen Madani 1
  • Seyed Ahmad Motamedi 2
  • Mostafa Mohammadi 3
1 Ph.D Condidate /Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University
2 Professor/Amirkabir University of Technology
3 Ms.c/Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Recently, much attention has been paid to Vehicular Ad hoc Network (VANET). VANETs address direct communication between vehicle-to-vehicle and vehicles to roadside units (RSUs). They are similar to the Mobile and Ad hoc Networks (MANET) in their rapid and dynamic network topology changes due to the fast motion of nodes. High mobility of nodes and network resources limitations have made the routing, one of the most important challenges in VANET researches. Therefore, guaranteeing a stable and reliable routing algorithm over VANET is one of the main steps to realize an effective vehicular communications. In this paper, a two-step AODV-based routing protocol is proposed for VANET networks. At first, node-grouping is done using their mobility information such as speed and movement direction. If the first step cannot respond efficiently, the algorithm enters the second step which uses link expiration time (LET) information in the formation of the groups. The goal of the proposed protocol is increasing the stability of routing algorithm by selecting long-lived routes and decreasing link breakages. The comparison of proposed algorithm with AODV and DSR protocols is performed via the Network Simulator NS-2. It is shown that the proposed algorithm increases the delivery ratio and also decreases the routing control overhead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-Vehicular Communications (IVC)
  • link breakage
  • mobility information
  • Stability
  • Vehicular Ad hoc Networks (VANET)