نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک، اصفهان

2 دانشیار/دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

3 دانشیار/دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال‌های اخیر به علت ویژگی‌های خاص بیرینگ‌های مغناطیسی فعال از جمله، نگهداری کم، مناسب بودن برای محیط‌های تمیز و سرعت‌های بسیار زیاد توجه بیشتری به آن شده است. یکی از انواع متداول بیرینگ مغناطیسی نوع سه قطب با هسته‌های یکپارچه و مجزا است. بعضی از کاستی‌های این نوع بیرینگ عبارت است از نوسانات زیاد، پایداری و راندمان کم. در این مقاله دو مدل بیرینگ مغناطیسی سه قطب بررسی شده و کاستی‌های آنها بیان شده است سپس مدل جدیدی با پنج قطب برای بیرینگ مغناطیسی ارائه و تحلیل شده است. مدل پیشنهادی دارای نوسانات کمتر، پایداری و راندمان بیشتر است. مدل بیرینگ مغناطیسی پنج قطب همراه با کنترل‌کننده و در حضور اغتشاش شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد لرزش و نوسانات روتور مدل پنج قطب نسبت به مدل سه قطب کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the New Five-Pole and Three-Pole Active Magnet Bearing

نویسندگان [English]

  • Pedram Vakili 1
  • Mehrdad Jafarboland 2
  • Hamid Reza Momeni 3

1 MSc/Foolad Technic International Engiineering Co.

2 Associate Professor/ Maleke Ashtar University, Esfahan

3 Associated Professor/Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In recent years, more attention has been given to the active AMBs thanks to their low maintenance cost, suitability for clean environments, and high speed. One of the popular types of AMBs is the three-pole type with integrated and separate cores. Some deficiencies of this type of bearing are its high oscillation, low stability and low efficiency. This paper seeks to analyse the three-pole AMBs and describe their deficiencies and introduce and analyse a new five-pole AMB. The model thus proposed has lower oscillation as well as more stability and efficiency. The five-pole AMB has been simulated by a controller in the presence of disturbance. The results of simulation demonstrate lower vibration and oscillation in the five-pole AMB in comparison with the three-pole model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Five-pole
  • Active magnet bearing
  • Separate Core
  • Solid Core
  • Efficiency