نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده

الگوریتم تخمین جداسازی کاهنده(DUET)  از الگوریتمهای عملی‌ای است که جداسازی منابع در یک محیط بدون پژواک را انجام می‌دهد. این الگوریتم از حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالها استفاده می‌کند و مخلوطهای صحبت را حتی وقتی تعداد منابع بیشتر از سنسورها باشد، جدا می‌کند. اما اجرای DUET، بخصوص برای فایلهای صحبت با طول نسبتا بزرگ، زمان‌بر و کند است. در این تحقیق ضمن کاهش نمونه‌برداری سیگنال صحبت مخلوطی که قرار است جداسازی بر روی آن اجرا شود، یک الگوریتم DUET تغییر یافته جهت کاهش زمان اجرای روش ارائه می‌گردد. استفاده از روش پیشنهادی زمان اجرای جداسازی را به حدود یک سوم الگوریتم پایه کاهش می‌دهد. کارایی الگوریتم تغییر یافته برای فایلهای صحبت با طول بزرگتر از ده ثانیه بیشتر مشخص است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Speech Separation Using Reduced Complexity DUET Algorithm in Real Environment

نویسندگان [English]

  • Farinaz Ackochekian 1
  • Mohsen Ashoreian 2

1 MSc/Islamic Azad University, Najafabad Branch

2 Assistant Professor/ Islamic Azad University, majlesi Branch

چکیده [English]

The Degenerate Unmixing Estimation Technique (DUET) is a practical algorithm for source separation in anechoic environment. DUET performs source separation by frequency domain processing and is independent of the number of mixed sources. However performance of this algorithm for long speech signals is very slow. In this research we first down sampled real mixtures and then implemented the modified DUET algorithm. Using the proposed method reduces the implementation time almost one third of the basic algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blind Sources Separation
  • Mixed Speech Signal
  • Weighted histogram