نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/دانشگاه شاهد

2 استادیار/دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از مباحثی که در مورد نیروگاههای بادی باید مدنظر قرار گیرد، مساله نوسان ولتاژ یا فلیکر است که با توجه به ماهیت متغیر سرعت باد و در نتیجه اعوجاجهای احتمالی در توان و ولتاژ توربین‌ها نیازمند بررسی است. علاوه بر این، به دلیل استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، نیروگاههای بادی می‌توانند یکی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت نیز باشند. انتشار فلیکر و اعوجاجات هارمونیکی از این توربینها متأثر از سرعت و نوسانات باد، نوع ژنراتور و شرایط شبکه (برای مثال ظرفیت اتصال کوتاه و امپدانس شبکه) است. این مقاله ابتدا به مدل‌سازی فلیکرمتر، مطابق با استاندارد IEC و الگوریتم مربوط به آن پرداخته و در ادامه یک توربین بادی سرعت متغیر در سطح مگاوات با یک ژنراتور القائی دو سو تغذیه را در نرم‌افزار Matlab/Simulink شبیه‌سازی نموده است. میزان انتشار فلیکر و تولید اعوجاج هارمونیکی در طول عملکرد پیوسته با استفاده از روشهای کنترل توان رأکتیو خروجی توربین بادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌‌دهند که کنترل توان رأکتیو خروجی توربین بادی، تأثیر بسزائی در کاهش نوسانات ولتاژ ناشی از سرعت و شدت نوسانات باد و شرایط شبکه ایفا می‌کند اما به دلیل مسائل هارمونیکی لازم است تا بین کاهش انتشار فلیکر و افزایش هارمونیک در شبکه مصالحه‌ای صورت پذیرد تا به نحو مطلوبی کیفیت توان در این نیروگاهها بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Reactive Power Control Effects on Flicker and Harmonics Emission of a DFIG Wind Turbine

نویسندگان [English]

  • Amir Nagizadeh Ghoogdareh 1
  • Aref Doroudi 2
  • Mohammad Poormonfared Azimi 1

1 Ms.C /Shahed University

2 Assistant Professor/Shahed University

چکیده [English]

One of the most important power quality aspects in wind farms is voltage fluctuation or flicker which should be investigated due to the nature of wind speed variations. These variations result in power and voltage fluctuations at the load bus. Moreover, the wind generation systems may be assumed as a harmonics source because of their power electronic converters. There are numerous factors that affect flicker and harmonic emission of grid-connected wind turbines during continuous operation, such as wind characteristics (e.g. mean wind speed, turbulence intensity), type of generator and grid conditions (e.g. short circuit capacity, grid impedance angle). In this paper, an IEC based flickermeter is first modeled and then a variable speed wind turbine has been simulated by Matlab/Simulink software. The flicker and harmonics emissions of wind turbines equipped with DFIG during continuous operation and using output reactive control are investigated. The simulation results show that control of wind turbine output reactive power is an effective means for flicker mitigation during continuous operation. However, there should be a compromise between flicker reduction and harmonics level increase to enhance the whole power quality of wind turbine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind turbine
  • DFIG
  • flicker
  • reactive power control
  • Harmonic

Citation: A. Nagizadeh Ghoogdareh, A. Doroudi, M. Poormonfared Azimi, “Investigation of reactive power control effects on flicker and harmonics emission of a DFIG wind turbine”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 3, no. 12, pp. 47-54, March 2013.