تخصیص توان در سیستم رله شناختی با کانال‌های محوشونده رایلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار/دانشگاه یزد

3 استاد/دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله دو شبکه در نظر گرفته شده است، یک شبکه اولیه و یک شبکه ثانویه که در آن از مخابرات مشارکتی استفاده می‌شود. در شبکه ثانویه، یک گره رله شناختی، منبع داده را برای همزیستی با شبکه اولیه کمک می‌کند. کاربران ثانویه باید زیر سطح نویز شبکه اولیه فعالیت کنند تا مزاحمت کمتری برای شبکه اولیه ایجاد شود. همچنین شبکه ثانویه باید قادر باشد که فرآیند ارسال و دریافت داده را کامل انجام دهد. به این منظور از یک سیستم مشارکتی با راهبرد کدبرداری و گسیل نموی- انتخابی استفاده می‌شود. در این راهبرد گره رله در مواقع مورد نیاز به ارسال مجدد سیگنال می‌پردازد. در نتیجه تداخل ایجاد شده برای شبکه اولیه از طرف رله در این روش کاهش می‌یابد. با انجام فرآیند مقید سازی توان برای شبکه ثانویه از فعالیت شبکه ثانویه در زیر سطح تداخل قابل قبول شبکه اولیه در عین داشتن نرخ خطای پایین، می‌توان اطمینان حاصل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power Allocation for Cognitive Relay System over Rayleigh Fading Channels

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Aghajani 1
  • Reza Saadat 2
  • Mohammad Reza Aref 3
1 Assistant Professor / Islamic Azad University, Najafabad Branch
2 Associate Professor /Yazd University
3 Professor/Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper we consider two networks, a primary network and a secondary cooperative communication network. In the secondary network, a source is assisted by cognitive relay nodes which allow it to coexist with the primary network. The secondary users must work under the noise floor of the primary network to achieve low interference for the primary network. Simultaneously, the secondary users should be able to complete their duty. Therefore, the cooperative system utilizes the incremental and selective decode-and-forward (ISDF) relaying protocols. In ISDF protocol, the relay sends signal in necessary situations. Thus, the ISDF cooperative scheme is considered for the secondary network in order to reduce the interference to the primary users. Under some constraints on the transmitting power from the source and relay nodes in the secondary network, they can operate below the noise level of the primary network. Under these constraints, we minimize the symbol error rate of the secondary network. It is seen that in the ISDF protocol the interference produced with the relay to the primary users is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive relay
  • Incremental Selective Decode-and-Forward
  • Power allocation
  • Symbol Error Rate
[1] Federal Communications Commission, Spectrum policy task force, Rep. ET Docket no. 02-135, Nov. 2002.

[2] J. Mitola, G. Maguire, "Cognitive radio: Making software radios more personal", IEEE Personal Com. Vol. 6, No. 4, pp. 13-18, Aug. 1999

[3] S. Haykin, "Cognitive radio: brain-empowered wireless communications", IEEE Jou. Sel. Areas Com., Vol. 23, No. 2, pp. 201- 220, 2005.

[4] Q. Zhao, B.M. Sadler, "A survey of dynamic spectrum access, IEEE Signal Proc. Mag., Vol. 24, pp. 79-89, May 2007.

[5] S.M. Alamouti, "A simple transmit diversity technique for wireless communications", IEEE on Selected Areas in Com., Vol. 16, pp. 1451-1458, 1998.

[6] A. Sendonaris, E. Erkip, B. Aazhang, "User cooperation diversity. Part I. System description," IEEE Trans. on, Com., Vol. 51, pp. 1927-1938, 2003.

[7] A. Sendonaris, E. Erkip, B. Aazhang, "User cooperation diversity. Part II. Implementation aspects and performance analysis," IEEE Trans. on Com., Vol. 51, pp. 1939-1948, 2003.

[8] J.N. Laneman, et al., "Cooperative diversity in wireless networks: Efficient protocols and outage behavior", IEEE Trans. on Inf. Theory, Vol. 50, pp. 3062-3080, 2004.

[9] S.S. Ikki, M.H. Ahmed, "Performance analysis of decode-and-forward incremental relaying cooperative-diversity networks over rayleigh fading channels", VTC, pp. 1-6, Spring 2009.

[10] C. He, et al., "Performance of incremental-selective decode-and-forward relaying cooperative communications over rayleigh fading channels", WCSP, pp. 1-5, 2009.

[11] R.A. Renani, R. Saadat, M.R. Aref, G. Mirjalily, "SER of M-PSK modulation in incremental-selective decode-and-forward cooperative communications over Rayleigh fading channels", ICACT, pp. 432-437, 2011.

[12] R. Aghajani, R. Saadat, M. R. Aref, G. Mirjalily, "Power allocation and performance analysis for incremental-selective decode-and-forward cooperative communications over nakagami-m fading channels,", IEICE Trans. on Com., Vol. E96-B, No.6, pp.1531-1539, July 2013.

[13] L. Li, X. Zhou, H. Xu, G. Ye Li, D. Wang, A. Soong, "Simplified relay selection and power allocation in cooperative cognitive radio systems", IEEE Trans. on. Wireless Com.,Vol. 10, No. 1, pp. 33-36, Jan. 2011

[14] Z. Liu, Y. Xu, D. Zhang, S. Guan, "An efficient power allocation algorithm for relay assisted cognitive radio network", WCSPpp. 1-5, 2010.

[15] W.J. Yue, B.Y. Zheng, Q.M. Meng, J.W. Cui, "Optimal power allocation for cognitive relay networks: amplify-and-forward versus selection relay," SCIENCE CHINA Inf. Sci., pp. 1-12, 2010.

[16] W. Yue, B. Zheng, Q. Meng, P. Xie, "Outage probability minimization for cognitive relay network under interference power constraints," Trans. of Tianjin University, Vol. 17, pp. 208-214, 2011.

[17] M. K. Simo, M.-S. Alouini, Digital Communication over Fading Channels: A Wiley-Interscience Publication, 2000.

[18] A. Goldsmith, Wireless Communications, 1st. ed.: Cambridge University Press., 2005.