دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی بیماران ADHD با استفاده از ویژگی های برمبنای موجک سیگنال های EEG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

سحر کریمی شهرکی؛ مهدی خضری


2. طراحی سیستم تحمل‌پذیر عیب با استفاده از روش کنترل پیش‌بین و شناسایی عیب مبتنی بر مدل برای یک راکتور شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

مهرداد رییسی؛ سید محمد کارگر


3. بهینه سازی THD ولتاژ و جریان در اینورترهای چند سطحی آبشاری با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم تکراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مجید معظمی؛ مهدی محمدزمانی؛ ایمان صادق خانی


4. الگوریتم جدید مکان‌یابی گره‌های شبکه MANET به‌طور مستقل از GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

حامد احمدیان یزدی؛ محمدعلی پورمینا؛ افروز حق بین


5. مروری بر ساختار و بهبود پارامترهای اصلی مبدل‌های افزاینده غیرایزوله DC/DC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

امید شریفیانا؛ مجید دهقانی؛ غضنفر شاهقلیان؛ سید محمد مهدی میرطلائی؛ مسعود جباری


6. بررسی به کارگیری پوشش های ضدبازتاب در سلول‌های خورشیدی لایه نازک CZTS برای افزایش جذب نور: بهینه سازی با استفاده از روش FDTD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

مینا میرزایی؛ جواد حسن زاده کلاشمی؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ مهدی میرزایی


7. الگوریتم پایدار و ضد اختلال برای همزمان‌سازی پیوند طیف گسترده ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

حامد احمدیان یزدی؛ محمدعلی پورمینا؛ افروز حق بین


8. ارتقاء عملکرد سلول خورشیدی مبتنی بر کادمیوم تلوراید با استفاده از ترکیبات ZnCdS/NiO و ZnO برای لایه های ETL/HTL و TCO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

جواد حسن زاده کلاشمی؛ ابراهیم عموپور؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ پیمان عظیمی


9. نشر اطلاعات سلامت بدون تحریف با حفظ توازن میان حریم خصوصی و سودمندی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

عباس کریمی ریزی؛ محمد نادری دهکردی؛ ناصر نعمت بخش