تعداد مقالات: 282
126. تحلیل پایداری و کنترل توربین بادی مبتنی بر DFIG با به کارگیری استراتژی FBC

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 31-42

مجید طاووسی؛ بهادر فانی؛ احسان ادیب


129. ارزیابی و کاهش تداخل الکترومغناطیسی هدایتی در مبدل سوئیچینگ نوع فوروارد

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 27-32

محمد روح اله یزدانی؛ ناهید امینی فیل آبادی


131. تحلیل قابلیت تحمل‌پذیری خطا در ایستگاههای مشترک شبکه مش WiMAX

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 25-30

محبوبه افضلی؛ محمود فتحی؛ مجید هارونی؛ کمال رولنیظام ابوبکر


133. مروری بر سیستم‌های معلق مغناطیسی با تاکید بر تعلیق الکترودینامیکی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 31-46

عباس نجارخدابخش؛ محمدرضا مرادیان؛ بیژن معاونی


134. کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 25-30

غلامرضا عرب مارکده؛ فروغ تاکی؛ سعید اباذری


136. استفاده از الگوریتمACO در طراحی شبکه‌های توزیع شعاعی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-36

رضا روشن‌فکر؛ مجتبی دوست‌فاطمه؛ هادی صدوقی‌یزدی


138. پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب با استفاده از شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 31-38

زهره مقاره عابد؛ محسن عشوریان؛ کیومرث غوثی


139. بکارگیری ایده آموزش پسخورد خطا برای کنترل سرعت سیستم سروالکتروهیدرولیک با استفاده از روش لاگور

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 29-36

امیررضا زارع بیدکی؛ مجتبی ملبوبی؛ سیدمحمد کارگر؛ مهدی علیاری شوره دلی


140. کنترل کننده تطبیقی-عصبی در جراحی رباتیک قلب در حال تپش بر اساس مدل ارتجاعی-چسبندگی بافت

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 31-40

ستاره رضاخانی؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ اعظم قاسمی


141. پیش‌بینی دقیق بار فیدرهای شبکه توزیع در روزهای کاری هفته با استفاده از اطلاعات گذشته بار

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 25-36

بهادر فانی؛ سلیمان فهرستی ثانی؛ احسان ادیب


142. روشی جدید در تشخیص گوینده مستقل از متن در محیط‌های نویزی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 33-44

نونا حیدری اصفهانی؛ حمید محمودیان


143. تحلیل حساسیت مسیر DFIG نسبت به پارامترهای کنترلی در برابر تغییر سرعت باد و تغییر امپدانس خط اتصال DFIG به شبکه

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 37-54

مهدی فولادگر؛ اسماعیل رک رک؛ بهادر فانی؛ غضنفر شاهقلیان


144. بهبود کنترل‌کنندة PI چندمتغیرة بهرة بالا برای یک سیستم نامنظم به‎کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 31-40

سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی


145. کنترل هوشمند هلی‌کوپتر چهار موتور بدون سرنشین در حالت معلق در هوا

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 37-48

ندا شمشیری؛ عباس چترایی


147. مدلسازی سیستم تعلیق الکترودینامیکی نوع آهنربای دائم با لحاظ کردن اثر پوستی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 35-42

محمد رجبی سبدانی؛ عباس نجارخدابخش؛ احمد دارابی


148. طراحی و شبیه سازی یک نمونه آنتن یکپارچه پهن باند و همه جهته برای شناورهای دریایی

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 29-40

میثم واهب؛ علی هاشمی؛ حسین امامی؛ مهدی امامی