تعداد مقالات: 282
27. تشخیص احساسات از سیگنال های گفتار براساس روش های فیلتر

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 3-12

نرجس یزدانیان؛ حمید محمودیان


38. طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل DC-DC رزنانسی سوئیچینگ نرم جدید نوع کاهنده

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 3-12

آرزو نوربهشت؛ مسعود جباری


39. مبدل DC-DC بسیار افزاینده بوست با سلف کوپل شده و تکنیک دیود-خازن

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 3-12

سید محمد مهدی میرطلائی؛ رسول امانی نافچی


40. کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی تاخیردار با در نظر گرفتن محدودیت های خروجی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 3-12

فاطمه محمدزمانی؛ مهناز هاشمی؛ غضنفر شاهقلیان


41. تشخیص نواحی معیوب پارچه مبتنی برخوشه‌بندی و عملگرهای ریخت شناسی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-14

اکرم محمدی سومار؛ مهران عمادی


42. طراحی، مدل سازی و ساخت یک مکانیزم آکروبات و برقراری ارتباط آن با نرم افزار متلب

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 11-20

حسن صیدی؛ عباس حریفی؛ امیر زارع شهری


43. شناسایی پارامترها و کنترل یک سیستم آکروبات ساخته شده

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 15-22

عباس حریفی؛ حسن صیدی؛ امیر زارع شهری


44. کنترل عصبی- تطبیقی مقاوم روبات اسکارا سه محوره با وجود نامعینی جرمی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 11-18

منصوره تسلیمی؛ عباس چترایی؛ مجتبی حسینی


45. یک مبدل دو جهته ZVS غیر ایزوله جدید با حداقل المان کمکی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 13-24

نسرین اسدی مدیسه؛ مجید دلشاد


46. ارائه مدل جدید پنج قطب بیرینگ مغناطیسی و مقایسه با مدل سه قطب

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 9-14

پدرام وکیلی؛ مهرداد جعفربلند؛ حمیدرضا مومنی


47. بررسی اثرات نحوه کلیدزنی در تکنیک کنترل مستقیم گشتاور بر ولتاژ وجه مشترک و جریان بلبرینگ

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 11-18

محمد تقی صادق زاده؛ غلامرضا عرب؛ امیرحسین میرزاییان؛ سید محمد مدنی


48. طراحی کنترل‌کننده فازی عصبی تطبیقی برای پاندول معکوس

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 11-18

امینه بابری؛ مریم ذکری؛ سعید حسین نیا


49. طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه برای حالت هاور یک بالگرد مدل با درجه آزادی محدود

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 11-18

سینا عاملی؛ علیرضا فاتحی؛ محمد عطایی


50. استراتژی پیشنهاد بهینه شرکت‌های تولیدی، در بازارهای انرژی و رزرو با استفاده از برنامه‌ریزی خطی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 11-20

حسن براتی؛ علی حبیب‌زاده؛ افشین لشکرآرا؛ جمشید آقایی