مهندسی صنایع
پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی تراکمی بصورت موازی با روش نگاشت و کاهش

فهیمه توکلی؛ فرامرز صافی اصفهانی

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 15-32

چکیده
  : مدل نگاشت-کاهش یک مدل برای اجرای برنامه های کاربردی داده های بزرگ می باشد. همچنین این مدل، یک مدل برنامه نویسی موازی برای نوشتن برنامه‌هایی می‌باشد که می‌توانند بر روی ابر اجرا شوند. سازمان ها بطور فزاینده ای در حال تولید داده هستند که حاصل فرایندهای کسب وکار ، فعالیت های کاربران، ردیابی وب سایت ها، حسگرها، مالی، حسابداری و غیره ...  بیشتر