مهندسی پزشکی
طبقه بندی ضایعه های پوستی از روی تصاویر درموسکپی با استفاده از ویژگی های رنگ و شکل

حمید رضا جوادی؛ حسین پورقاسم

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 33-40

چکیده
  در این پژوهش الگوریتم جدیدی برای طبقه‌بندی تصاویر درموسکپی به دو نوع بدخیم و خوش‌خیم ارائه شده است. ابتدا یک مرحله پیش‌پردازش دو مرحله‌ای شامل فیلترگذاری جهت حذف نویز و فیلتر همومورفیک جهت ارتقاء کیفیت تصویر اعمال می‌شود. سپس با استفاده از روش آستانه‌گذاری Otsu ضایعه از نواحی سالم جدا می‌شود. سپس ویژگی‌های شکل و رنگ از تصویر قطعه‌بندی ...  بیشتر

مهندسی پزشکی
بخش بندی ملانوما و دیگر عارضه‌های رنگی پوست در تصاویر درموسکپی با استفاده از ترکیب روشهای آستانه گذاری مبتنی برالگوریتم یادگیری تقویتی

سیدمحمد سیدابراهیمی؛ حسین پورقاسم؛ احمد کشاورز

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 37-48

چکیده
  تصاویر درموسکپی یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده در تشخیص ملانوما و دیگر عارضه های رنگی پوست به شمار می‌رود. به علت سختی و عوامل ادراکی در تشخیص‌های انسانی، تحلیل کامپیوتری تصاویر درموسکپی یک زمینه جدید تحقیقاتی را به روی محققین گشوده است. یکی از مراحل اصلی در تحلیل این تصاویر، آشکارسازی خودکار مرز عارضه می‌باشد. یافتن یک آستانه ...  بیشتر