موضوعات = الکترونیک
تعداد مقالات: 18
1. تشخیص نواحی معیوب پارچه مبتنی برخوشه‌بندی و عملگرهای ریخت شناسی

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-14

اکرم محمدی سومار؛ مهران عمادی


4. یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 43-50

یاسین باستان؛ علی نجاتی؛ پرویز امیری


12. سنسور اندازه‌گیری خمش مبتنی بر توری براگ فیبری بر اساس مدهایTE/TM

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 33-44

سامان جعفری؛ آیدا اسماعیلیان مارنانی


14. ارائه یک روش جدید آشکارسازی برای فرستنده‌های تلویزیونی دیجیتال زمینی با آنتن دوقطبی چند ورودی چند خروجی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 45-53

مرتضی طالبی محمدآبادی؛ سید محمود دانشور فرزانگان


15. تشخیص احساسات از سیگنال های گفتار براساس روش های فیلتر

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 3-12

نرجس یزدانیان؛ حمید محمودیان


16. مروری بر روش‌های کاهش توان در تقویت‌کننده‌های عصبی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 55-64

سمیرا مهدی پور؛ مهدی حبیبی


17. سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 65-72

مهدی نجاتی؛ حمید طباطبایی؛ مهرداد جلالی