طراحی و کاربرد آنتن
آنتن پچ مثلثی با فراکتال ذوزنقه‌ای به همراه دو زیر لایه با لایه‌های مکمل

محمدرضا سپهری؛ محمدامین هنرور

دوره 14، شماره 54 ، شهریور 1402، ، صفحه 135-146

چکیده
  در این مقاله بهبود الگوی تشعشعی و خواص چند بانده آنتن فراکتال ذوزنقه‌ای با لایه‌های خود مکمل، مورد بررسی قرار گرفته است. تغذیه آنتن توسط خط مایکرواستریپ و با دو زیر لایه، برای افزایش پهنای باند و بهبود پترن تشعشعی ایجاد شده است. طبقه بندی دو لایه مکمل باعث اثرات مثبت در فرکانس تشدید و بهبود پترن تشعشعی شده است. این آنتن بازدهی، پهنای ...  بیشتر