مهندسی صنایع
سیستم تشخیص نفوذ ترکیبی برای مقابله با حملات سایبری در سیستمهای کنترل صنعتی با شبکه اختصاصی

محمد صفری؛ الهام پروین نیا؛ علیرضا کشاورز حداد

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1401، ، صفحه 31-51

چکیده
  اغلب سیستم­های کنترل، دارای شبکه ارتباطی با پروتکل­های خاص هستند. سیستم­های تشخیص نفوذی که بر پایه روش­های کنترل ترافیک شبکه با پروتکل­های معمول توسعه داده شده­اند و یا از مجموعه داده­های موجود استفاده کرده­اند، برای سیستم­های کنترل کارایی لازم را ندارند. همچنین کدهای مخرب جدید و پیچیده برای حمله به سیستم­های کنترل ...  بیشتر