مهندسی کنترل
کنترل مد لغزشی توربین گازی مبتنی بر رویت‌گر تطبیقی غیرخطی

حامد طبیبی؛ محسن پارسا

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1401، ، صفحه 19-30

چکیده
  با توجه به نقش حساس و پر اهمیتی که توربین‏های گازی در صنایع تولیدی مادر ایفا می­کنند، پایش عملکرد آن­ها اهمیت بسیار داشته زیرا این امر می­تواند در پیش­گیری از بروز خسارت‏های سنگین مالی به صنایع مادر و افزایش عمر مفید توربین­ها موثر باشد. یکی از قسمت‏های مهم توربین­های گازی محفظه‏ی احتراق بوده که پایش وضعیت آن از لحاظ ...  بیشتر